Gå till innehåll

En av tre kommunikatörer tvingas gå emot sina yrkesetiska principer – DIK presenterar ny rapport om kommunikation inom offentlig sektor

En av tre som arbetar med kommunikation i offentlig sektor har upplevt interna krav på att förmedla en överdrivet positiv bild av den egna organisationens verksamhet. 12 procent inom kommuner och regioner uppger dessutom att de blivit utsatta för otillbörliga påtryckningar från politiker. Det visar en ny rapport som fackförbundet DIK presenterar i dag.

En tredjedel, såväl chefer som anställda, uppger att de under de senaste åren upplevt sig tvingade att gå emot sina egna yrkesetiska principer för att möta arbetsgivarens krav. Samtidigt upplever 84 procent att deras arbete bidrar till ökad transparens och demokratisering.

– De som arbetar med kommunikation i offentlig sektor hindras alltför ofta i sitt arbete av högre chefer utan kommunikationskompetens och klåfingriga politiker som vill detaljstyra budskapen. Kommunikatörerna har både kompetens och fingertoppskänsla. Det är dags att låta dem använda dessa färdigheter fullt ut i samhällets tjänst, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Åtta av tio anser att relationen till media i deras organisation är god eller mycket god. Mer än hälften anger dock att de, eller någon de företräder, under de senaste åren blivit felciterade av journalister. 43 procent av dessa svarar att det påverkat hur de själva eller andra inom organisationen fortsättningsvis hanterat frågor från media.

”Vad ska kommuniceras och av vem? En rapport om yrkesetik, medierelationer och transparens i offentlig kommunikation” bygger på en enkätundersökning som gick ut till DIK:s medlemmar verksamma inom kommunikationsområdet.

Läs hela rapporten här.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:
Robert Stjernberg, pressansvarig
robert.stjernberg@dik.se
072-724 84 10