Gå till innehåll

”Hakkors utanför museet” – Ny rapport om hot och hat

Hat och hotrapporten

Museimedarbetare, bibliotekarier och offentliganställda kommunikatörer utsätts för hat, hot och trakasserier i sin yrkesutövning. Det visar en ny rapport från fackförbundet DIK, som varnar för att den fria kulturen och det öppna demokratiska samhället hotas.

En ny rapport visar att DIK:smedlemmar på bland annat bibliotek, museer och arkiv får möta trakasserier, hat och hot från en alltmer polariserad allmänhet. Var femte respondent uppger att deras arbetsplats har utsatts för hot under de senaste två åren. Det vanliga är att en verksamhet hotas för att den genomför exempelvis en viss utställning, kampanj eller programverksamhet, men även enskilda medarbetare drabbas.   

- Samhället har hårdnat. Hat, hot och trakasserier har blivit vardag för många av DIK:s offentliganställda medlemmar. De arbetar i verksamheter som är det öppna demokratiska samhällets kärna – i museer, på bibliotek, med kommunikation och i arkiv. Angrepp mot dem är ett sätt att tysta och styra vad och vem som får finnas i det offentliga rummet, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg. 

 Hoten kommer ofta via sociala media eller mejl, men även fysiska hot mot lokaler och verksamheter förekommer. Konkret rör det sig bland annat om bombhot, stenkastning eller dödshot mot personalen. Rasism, sexism och HBTQ-hat är mest förekommande.  

- Ingen ska behöva vara rädd på jobbet. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar. DIK kräver också att lagen skärps så att hat, hot och trakasserier även från utomstående, som besökare och allmänhet, ska omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg. 

Läs hela rapporten här:”Hakkors utanför museet” - DIK-medlemmar om hat och hot på jobbet 

Om rapporten  Rapporten bygger på en enkät med 3 428 svar från offentliganställda medlemmar i DIK. De som svarat är exempelvis bibliotekarier, kommunikatörer/informatörer, arkivarier, museianställda, arkeologer och forskare. Enkäten handlade om medlemmens yrkesroll med fokus på demokrati, öppenhet och stämningar i det offentliga samtalet. Svarsfrekvensen var 26 procent.  

 
Om DIK 
DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet. 
 
För intervjuer eller mer information, vänligen kontakta:   
Tamim Alameddine, pressansvarig DIK  
tamim.alameddine@dik.se   
08-480 040 10