Gå till innehåll

Här är de nominerade till Årets arkiv 2018

arkiv01(1280x720)

I dag blev det klart vilka som är nominerade till ”Årets arkiv” 2018. De tre nominerade är Sveriges geologiska undersökning (SGU), Tekniska verken och Vara kommunarkiv. Vinnaren presenteras på Arkivforum i Stockholm den 14 mars.

– Det har varit ett privilegium att få besöka så många spännande arkiv och ta del av deras verksamheter. Många arkiv ligger i dag långt fram i utvecklingen och det har inte varit lätt men juryn har ändå enats om slutnomineringarna, säger Helen Hellströmer, vd för DIK och juryordförande.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut varje år av fackförbundet DIK. Prissumman är 25 000 kronor. Årets arkiv delas ut på Arkivforum på Rival i Stockholm den 14 mars 2018.

De nominerade till Årets arkiv 2018 är

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger Sveriges geologi sedan mitten av 1800-talet. Det nationella borrkärnearkivet förvaras i Malå samt på huvudkontoret i Uppsala. Det finns även separata databaser med uppgifter om grundvattnets beskaffenhet samt ett analogt arkiv i Uppsala som främst innehåller utredningar om grundvattenförhållanden.

Arkiverad information används flitigt, både som praktisk upplysning till brunnsborrare och allmänhet och för forskningsändamål, till exempel statistiska bearbetningar. På fyra år har Sveriges geologiska undersökning byggt upp en väl fungerande arkivfunktion. Man har arbetat fram nya arkivrutiner samt arbetssätt kring hantering och bevarande av information (dokument och data).

SGU har implementerat ny mappstruktur, e-arkiv, verksamhetsbaserad arkivredovisning och arkivering av webb. Myndigheten har vidareutvecklat dokumenthanteringsplaner till informationshanteringsplaner som beskriver både dokument- och datatyper. Datahanteringen är något som skiljer myndigheter åt och där behovet att bevara data efter projektavslutande är stort. Arkivfunktionen har blivit en viktig resurs och tillgång för verksamheten.

Tekniska verken

Tekniska verken grundades 1902 och är idag en kommunal elbolagskoncern som ägs av Linköpings kommun med totalt ca 1000 anställda. Bolaget äger ett antal vattenkraftverk, men ansvarar också för kommunens vatten och avlopp. Därtill finns bl.a. ett dotterbolag för bredbandsnät. Huvudkontoret ligger i Linköping.

Tekniska verken i Linköping har under de senaste åren utvecklat sin arkiv- och registratorfunktion till en funktionellt fungerande verksamhet med anställda arkivarier. Man har också iordningsställt nya godkända arkivlokaler och kan uppvisa en mycket väl fungerande arkivverksamhet.

Under senare år har man färdigställt en dokumenthanteringsplan över koncernen i enlighet med en klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning. Även andra styrdokument har uppdaterats. Arkivfunktionen är ofta ute på avdelningarna och informerar om arkivfunktionen och man har fått med inslag om arkivet, offentlighet och sekretess i introduktionen för nyanställda. Arkivet har också börjat arkivera koncernens webbsidor digitalt. En e-arkivlösning finns kopplat till Stadsarkivet i Linköping.

Vara kommunarkiv

Vara kommunarkiv är landsortsarkivet med ambitioner som ständigt blickar framåt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Arkivet har en stark förankring i kommunen och nya arkivlokaler invigdes 2013. 

Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Arkivet bestod år 2006 enbart av en anställd. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser. 2009 startade de ett unikt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet där arkivet får resurser för att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbete med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.

Man har många besök på arkivet och arbetar aktivt för att bli en samlingspunkt med möjligheter till forskning och möten. Vara har även ett aktivt samarbete med grannkommunerna där de driver flera IT-projekt tillsammans, exempelvis med ett e-arkiv sedan 2017. Vara har övergått till den processbaserade arkivredovisningen.

Mer om Årets arkiv.

Om DIK

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation. DIK har fler än 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

För mer information, vänligen kontakta:

Helen Hellströmer, vd DIK, juryordförande

helen.hellströmer@dik.se 

08-480 040 50

Niko Fastman, projektledare Arkivforum

niko.fastman@kompetensinstitutet.se

073-670 60 32