Gå till innehåll

Här är de nominerade till Årets arkiv 2019

a-rets-arkiv-2020

I dag blev det klart vilka som är nominerade till ”Årets arkiv” 2019. De tre nominerade är Blekingearkivet, Helsingborgs stadsarkiv och Älvstranden Utveckling AB. Vinnaren presenteras på Arkivforum i Stockholm den 20 mars.

– Årets arkivbesök har varit inspirerande och lärorika. Vi har besökt arkiv med skilda förutsättningar, men de har något som förenar dem alla – utvecklingsarbete och framtidsstrategier. Det har varit svårt men juryn har ändå enats om slutnomineringarna, säger Helen Hellströmer, vd för DIK och juryordförande.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut varje år av fackförbundet DIK. Prissumman är 25 000 kronor. Årets arkiv delas ut på Arkivforum på Filmhuset i Stockholm den 20 mars 2019.

De nominerade till Årets arkiv 2019 är:

Blekingearkivet

Blekingearkivet har gjort en omfattande resa och gått från en undangömd verksamhet till en respektabel länsinstitution. Sedan 2015 har de helt nya lokaler där allting är ordnat och förtecknat.

Blekingearkivet arbetar aktivt med att få ny publik. De skapar egna historiska filmer för att få upp intresset i stort och samarbetar med teatern i regionen som har lett fram till en teaterpjäs med historiskt tema. De arbetar också aktivt med att samarbeta med föreningar och företag i regionen och är kreativa med att hitta nya intäktskällor.

Utifrån begränsade resurser får Blekingearkivet mycket gjort. Genom ett EU-projekt har de under 2018 fått tillgång till en plattform för ett webbaserat bildarkiv som bevarar lokalhistoria. Blekingearkivet har digitaliserat 21 000 bilder varav 1500 nu är tillgängliga för allmänheten och arbetet kommer fortsätta.

Helsingborgs stadsarkiv

Stadsarkivet i Helsingborg har sedan flytten till nya lokaler 2015 gjort en resa till att bli ett modernt och tillgängligt arkiv för hela kommunen.

Helsingborgs stad satsar stora resurser på sitt arkiv vilket speglas av den stora personalstyrkan, de nya lokalerna och införandet av e-arkiv. De nya ändamålsenliga lokalerna har lett till fler besökare och bättre arbetsmiljö. Stadsarkivet arbetar för att nå ut med sin verksamhet i sociala medier och samarbetar med släktforskarföreningen och folkrörelsearkivet. De har också god tillgång av forskarplatser och konferensytor. De har årligen över 5000 besökare och har även en uppsökande verksamhet för att tala om arkivet och dess verksamhet. Arkivet ser en ökning av besök från de yngre målgrupperna.

Sedan hösten 2018 har arkivet ett projekt där de går igenom samtliga akter för att kartlägga kvalitet på förvaring och innehåll. Stadsarkivet har på kort tid även fått förtroendet att ta emot ett par större privata samlingar, såsom Allers förlag och Zoegas. Helsingborgs stadsarkiv har ett väl fungerande  e-arkiv som ständigt utvecklas i takt med att behovet av digitalisering ökar.

Älvstranden Utveckling AB

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som förvaltar fastigheter och markområden i Göteborg, har gjort en omfattande resa sedan 2013 då bolaget fick en ny VD och en ny arkivorganisation tillsattes. Tidigare var handlingarna osorterade och arkivlokalen hade stora brister i säkerhet. Det fanns ingen godkänd arkivbeskrivning, ingen dokumenthanteringsplan och ingen arkivförteckning. När det var som sämst diariefördes enbart 27 handlingar på ett år.

Den nya arkivorganisationen har tagit sitt uppdrag på allvar och vidareutbildar varje månad medarbetare som är berörda. Numera registreras över tusen ärenden per år och de nya arkivlokalerna uppfyller kraven. Bolaget har en godkänd dokumenthanteringsplan, hela arkivet är ordnat och förtecknat och arkivorganisation är ett föredöme för andra kommunala bolag i staden.

Från att ha varit granskat och ifrågasatt är man nu det kommunala bolaget som är helt transparent och öppet och har snabba processer för utlämning av handlingar.

Mer om Årets arkiv.

Om DIK

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, reklam och kommunikation. DIK har fler än 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Stjernberg, pressansvarig DIK robert.stjernberg@dik.se 072-724 84 10

Niko Fastman, projektledare Arkivforum niko.fastman@kompetensinstitutet.se 073-670 60 32