Gå till innehåll

Historiskt låg arbetslöshet inom kultur och kommunikation – men tuffare tider väntar

Arbetslösheten låg inom kultur och kommunikation men förväntas stiga

DIK:s arbetslöshetsrapport som släpps idag visar att 2 procent av förbundets medlemmar var arbetslösa i slutet av 2022. Det är en historiskt låg siffra. Samtidigt spås arbetslösheten i landet öka under 2023 vilket kan drabba både kultursektorn och kommunikationsbranschen.

Arbetslösheten är fortsatt mycket låg bland DIK-medlemmar som arbetar på arkiv (1,0 procent) eller bibliotek (1,5 procent). Högst andel arbetssökande finns bland de som arbetar inom museum och kultur eller språk (2,8 procent). Inom kommunikation och kreativ sektor var 2,3 procent arbetslösa i slutet av 2022. Arbetslösheten har minskat i alla åldersgrupper och är lägst bland de yngre medlemmarna (1,6 procent). Bland de äldsta medlemmarna är arbetslösheten fortsatt hög (3,8 procent i gruppen 60–64 år). De allra flesta DIK-medlemmar är med i a-kassan (93 procent) och har tillsammans med DIK:s inkomstförsäkring ett starkt skydd vid arbetslöshet. Men DIK driver också på för att den som förlorar jobbet ska få en ersättning som går att leva på och trygghet för att ställa om till ett nytt arbete som motsvarar personens utbildning.

- DIK vill bland annat att ersättningen i a-kassan ska höjas permanent och att taket ska indexeras. Dessutom behövs bättre stöd för omställning och mer relevant kompetensutveckling inom kultur, kommunikation och kreativ sektor, säger Johanna Alm Dahlin, utredningsansvarig på DIK.

De som kommer drabbas hårdast är de grupper som redan idag är överrepresenterade bland arbetslösa, exempelvis utrikes födda. Bland utrikes födda bibliotekarier och arkivarier är arbetslösheten fyra gånger högre än för inrikes födda.

- Den höga arbetslösheten bland utrikes födda är ett stort underbetyg till hela samhället. Alla arbetsgivare måste jobba aktivt för att anställa fler utrikes födda och motverka diskriminering. Regeringen behöver också ge särskilda uppdrag till exempelvis Arbetsförmedlingen och de statliga kulturinstitutionerna på det här området, säger Johanna Alm Dahlin, utredningsansvarig på DIK.

Läs hela pressmeddelandet här.

Om DIK

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

Kontakt

För intervjuer eller mer information, vänligen kontakta: Agnes Kullenmark, projektledare DIK agnes.kullenmark@dik.se 08-480 040 10