Gå till innehåll

Hot och våld på bibliotek har ökat senaste två åren – DIK presenterar ny rapport

Drygt 4 av 10 bibliotekarier anger att förekomsten av social oro, kränkande tillmälen och våld har ökat de senaste två åren. 55 procent anger att förekomsten av hot har ökat. Det visar en ny rapport som fackförbundet DIK presenterar i dag.

22 procent av folkbibliotekarierna uppger dessutom att de har upplevt påtryckningar kopplade till medieinköp de senaste två åren.

– Problemen som rapporten vittnar om är ytterst allvarliga – både ur arbetsmiljö- och demokratisynpunkt. Bibliotekarier tvingas idag axla ett orimligt stort socialt ansvar samtidigt som man också utsätts för politiska påtryckningar av olika slag. Här måste både arbetsgivare och politiska beslutsfattare kliva in och ta ett större ansvar, säger Anna Troberg, ordförande i DIK.

”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek” följer upp 2015 års rapport och fokuserar på utvecklingen de senaste två åren.

– Våra medlemmar efterfrågar bättre förutsättningar för att utföra bibliotekens uppdrag, bland annat genom ett slut på ensamarbete. Vi utgår från att de pengar regeringen tillskjuter i budgeten kommer att användas till detta ändamål, säger Stina Hamberg, samhällspolitisk chef.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som gick ut till DIK:s medlemmar verksamma inom biblioteksområdet.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Om DIK

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation. DIK har fler än 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

Pressbilder

Här hittar du pressbilder.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Robert Stjernberg, pressansvarig

robert.stjernberg@dik.se

072-724 84 10