Gå till innehåll

Migrationsverket är Årets arkiv 2017

migrationsverket(1280x720)

Migrationsverkets arkiv har under de senaste åren stärkt sin ställning och har en central roll i myndighetens digitalisering. Det arbetet belönades på onsdagskvällen med att arkivet tog hem den prestigefyllda utmärkelsen Årets arkiv 2017.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut årligen sedan 2009 av DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. I år skedde utdelningen i samband med onsdagens Arkivforum i Visby, den 17 maj. Prissumman är 20 000 kr.

Myndigheten ligger i framkant med digitalisering och var en av de första myndigheterna med att införa e-arkiv.

Migrationsverket

Juryns motivering: Migrationsverkets arkiv har under de senaste åren stärkt sin ställning inom myndigheten och har en central roll i hur myndigheten använder digitaliseringen för att effektivisera verksamheten. Arkivet har under de senaste åren, trots stor arbetsbörda, nått sina mål med scanning av personakter och därmed minimerat handläggningstiderna. Med ett omfattande arbete med att införa lean-struktur i processerna har man skapat nöjda och stolta medarbetare som får större delaktighet i arbetet och kan utnyttja sina styrkor för de olika arbetsuppgifterna. Myndigheten ligger i framkant med digitalisering och var en av de första myndigheterna med att införa e-arkiv. De har många studiebesök och används som ett lyckat exempel för andra myndigheter både i Sverige och i Europa.

De var också nominerade Ytterligare två arkiv var nominerade till utmärkelsen och de har båda en spännande och nytänkande verksamhet.

Arkiv Sörmland

Arkiv Sörmland har på ett föredömligt sätt utvecklat verksamheten med användarnas perspektiv i fokus. Genom ett kontinuerligt samarbete med bibliotek, museer och utbildningsväsendet har tillgängligheten ökat och den pedagogiska verksamheten stärkts.

Arkiv Sörmland arbetar målmedvetet för att vara hela länets arkiv och synliggör arkivets skatter och samhällsnytta genom lokala arrangemang i samarbete med länets kommuner. Genom flitig rapportering till NAD ser man till att sörmländsk arkivinformation blir nationellt tillgänglig. Arkiv Sörmland spelar en aktiv roll i den interregionala dialogen med de övriga regionala arkiven rörande de gemensamma framtidsutmaningarna. Samtidigt tas också egna initiativ till att möta dessa genom bland annat utvecklingsprojekt, senast rörande ungdomars digitala kommunikation.

Sveriges radio- och tv:s arkiv

Sveriges Radio och tv:s arkiv har gått över till verksamhetsbaserad arkivredovisning och har även installerat ett e-arkiv, detta trots att man inte har några lagkrav. Deras dokumentarkiv är välordnat och man har initierat bokprojekt som bygger på arkivmaterialet.

De arbetar aktivt för att tillgängliggöra materialet utifrån de speciella förutsättningar upphovsrätten medger. Stillbildsarkivet, som kan ha uppemot 10 miljoner stillbilder, används över hela världen. Public service arkiven står sig väldigt bra internationellt och de har unikt och oersättligt material som de bevarar på bästa sätt. Man har migrerat över radions ljudarkiv till digitalt format och Svt lagrar idag filmmaterialet i HD-format och använder OAIS-modellen som grund. På detta sätt bevaras ett unikt kulturarv för framtiden.

Läs mer om priset och om tidigare års pristagare

För mer information, kontakta:  Markus Hallström, tel: 010-485 04 31, e-post: markus.hallstrom@migrationsverket.se Helen Hellströmer, Helen Hellströmer, juryordförande, tel: 08-480 040 50, e-post: helen.hellstromer@dik.se,  Niko Fastman, projektledare, Kompetensinstitutet, tel: 073-670 60 32, e-post: niko.fastman@kompetensinstitutet.se