Gå till innehåll

Så har pandemin påverkat biblioteken – DIK presenterar ny rapport om arbetsmiljön på bibliotek

Nästan alla folkbibliotek har vidtagit någon form av smittskyddsåtgärder under pandemin. De flesta har minskat den fysiska programverksamheten och begränsat tillgången till delar av lokalerna. Sju av tio folkbibliotek har under perioder haft helt stängt. Det visar en ny rapport som fackförbundet DIK presenterar i dag.

Åtgärderna har varierat och många bibliotekarier anser att de var otydliga och kom för sent. Det har inneburit en stress och otrygghet för personalen men också att tillgången till bibliotekets tjänster och därmed allmänhetens rätt till information inte har varit jämlik i landet.

– Den brist på beredskap som träder fram i rapporten är anmärkningsvärd. Den har fått mycket negativa konsekvenser för arbetsmiljön för de som arbetar på landets bibliotek och för besökarna. Biblioteken måste få bättre resurser, klassas som samhällsviktiga och inkluderas i totalförsvaret. Det skulle stärka sektorn både i kris och i det vardagliga arbetet, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Under pandemin har färre upplevt exempelvis social oro, våld eller skadegörelse. Trots det har 79 procent av folkbibliotekarierna upplevt social oro under året. 42 procent har varit med om skadegörelse och 30 procent svarar att det förekommit våld.

”Bibliotek i kristid – en rapport om hur biblioteken och de anställda har påverkats av coronapandemin” följer upp 2015, 2017 och 2019 års rapporter och fokuserar på utvecklingen det senaste året.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som gick ut till DIK:s medlemmar verksamma inom biblioteksområdet.

Läs hela rapporten här.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:
Robert Stjernberg, pressansvarig
robert.stjernberg@dik.se
072-724 84 10