Gå till innehåll

Rapporter och remisser

Vill du veta vad DIK tycker om ett särskilt förslag från regeringen eller läsa våra rapporter? Här hittar du våra rapporter och remissvar.

Rapporter

2020

I brist på vaccin har vi bara kommunikation
– en rapport om arbetsmiljön i kommunikationsbranschen

Kompetensutveckling och livslångt lärande

Egenföretagare lämnas åt sitt öde under coronapandemin

Arbetslöshetsrapport 2019

2019

Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt

Samhället drar sig tillbaka – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Arbetslöshetsrapport 2018

2018

Vad är du beredd att offra? – en rapport om arbetsvillkor och arbetsmiljö i byråbranschen

Bemanna skolbiblioteken

Teckenspråks- och dövblindtolkars villkor och psykosociala arbetsmiljö

2017

Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Digital arbetsmiljö – en rapport från DIK

2015

”Vi är bibliotekarier, inte psykologer eller socialarbetare" – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Broschyrer

Så skapar du ett Skolbibliotek i världsklass

Kongressdokument

Kongressprotokoll 2018

Kongresshandlingar 2018

Kongressprotokoll 2015

Kongresshandlingar 2015

Remisser

2020

Yttrande: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Yttrande: Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Yttrande: Validering – för kompetensutveckling och livslångt lärande, SOU 2019:69

Yttrande: Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7

Yttrande: Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. SOU 2019:58

Yttrande: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6

Yttrande DIK - ILO konvention 190 och rekommendation 206 - Ending Violence and Harassment in the World of Work

Yttrande: Bättre studiestöd till äldre

2019

Yttrande över Kungliga bibliotekets förslag: Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi

Yttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Yttrande: F-skatteutredningen, SOU 2019:31

Yttrande: Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, SOU 2019:13

Yttrande: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, Ds 2019:1

Yttrande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6

Yttrande: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

Yttrande: Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Yttrande: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40

Yttrande: Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

2018

Yttrande: Synpunkter till Kungliga bibliotekets utkast Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi

Yttrande: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Yttrande: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Yttrande: Tid för utveckling (SOU 2018:24)

Yttrande: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Yttrande: Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (2018:9)

Yttrande: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggningsskede

Yttrande: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

Yttrande: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), del 1

2017

Yttrande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Yttrande: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

Yttrande: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Yttrande: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Yttrande: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Yttrande: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), kapitel 8, Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering

Yttrande: Brett deltagande i högskoleutbildning

Yttrande: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1)

Yttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Underlagsrapporter

Egenföretagares beräkningar av SGI och förutsättningar för att få arbetslöshetskassa

Trygga egenföretagare – egenföretagares möjlighet att nyttja socialförsäkringarna