Gå till innehåll

Rapporter och remisser

Vill du veta vad DIK tycker om ett särskilt förslag från regeringen eller läsa våra rapporter? Här hittar du våra rapporter och remissvar.

Rapporter

2022

Kulturpolitisk granskning: "Vart är kulturpolitiken, arkiven, biblioteken och museerna på väg?"

”Vad krävs för att en boksamling ska kunna kallas skolbibliotek?” En rapport om skolbibliotek, vad de ska vara bra för, vad som hotar dem och vad vi behöver göra för att ha dem kvar och kunna dra nytta av dem

Den svenska egenföretagarmodellen

Arbetslösheten återhämtar sig efter pandemin – arbetslöshetsrapport 2021

2021

Vad ska kommuniceras och av vem – en rapport om yrkesetik, medierelationer och transparens i offentlig kommunikation

Arbetstidsförkortning för DIK:s medlemsgrupper?

Invandrade akademikers kompetens slösas bort

Bibliotek i kristid – en rapport om hur biblioteken och de anställda har påverkats av coronapandemin

Hur mår museisektorn?

Arbetslöshetsrapport 2020

2020

I brist på vaccin har vi bara kommunikation – en rapport om arbetsmiljön i kommunikationsbranschen

Kompetensutveckling och livslångt lärande

Egenföretagare lämnas åt sitt öde under coronapandemin

2019

Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt

Samhället drar sig tillbaka – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

2018

Vad är du beredd att offra? – en rapport om arbetsvillkor och arbetsmiljö i byråbranschen

Bemanna skolbiblioteken

Teckenspråks- och dövblindtolkars villkor och psykosociala arbetsmiljö

2017

Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Digital arbetsmiljö – en rapport från DIK

2015

”Vi är bibliotekarier, inte psykologer eller socialarbetare" – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Broschyrer

Så skapar du ett Skolbibliotek i världsklass

Kongressdokument

Kongressprotokoll 2021

Kongresshandlingar 2021

Kongressprotokoll 2018

Kongresshandlingar 2018

Kongressprotokoll 2015

Kongresshandlingar 2015

Remisser

2022

Yttrande: Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart

Yttrande: Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94

Yttrande: ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet, SOU 2021:86

Yttrande: Från kris till kraft – återstart för kulturen, SOU 2021:77

2021

Yttrande: Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, S2021/07875

Yttrande: Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, DS 2021:18

Yttrande: En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, DS 2021:17

Yttrande: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, DS 2021:16

Yttrande: Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3

Yttrande: Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen, SOU 2020:79

Yttrande: Genomförande av balansdirektivet SOU 2020 81

Yttrande: EU förslag direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning

Yttrande: Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete, Fi2021/00798

2020

Yttrande: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Yttrande: En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30

Yttrande: Akademisk frihet och lärosätenas roll för livslångt lärande

Yttrande: En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26

Yttrande: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Yttrande: Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Yttrande: Validering – för kompetensutveckling och livslångt lärande, SOU 2019:69

Yttrande: Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7

Yttrande: Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. SOU 2019:58

Yttrande: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6

Yttrande DIK - ILO konvention 190 och rekommendation 206 - Ending Violence and Harassment in the World of Work

Yttrande: Bättre studiestöd till äldre

2019

Yttrande över Kungliga bibliotekets förslag: Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi

Yttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Yttrande: F-skatteutredningen, SOU 2019:31

Yttrande: Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, SOU 2019:13

Yttrande: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, Ds 2019:1

Yttrande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6

Yttrande: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

Yttrande: Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)
Yttrande: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40

Yttrande: Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

2018

Yttrande: Synpunkter till Kungliga bibliotekets utkast Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi

Yttrande: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Yttrande: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Yttrande: Tid för utveckling (SOU 2018:24)

Yttrande: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Yttrande: Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (2018:9)

Yttrande: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggningsskede

Yttrande: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

Yttrande: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), del 1

2017

Yttrande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Yttrande: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

Yttrande: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Yttrande: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Yttrande: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Yttrande: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), kapitel 8, Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering

Yttrande: Brett deltagande i högskoleutbildning

Yttrande: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1)

Yttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Underlagsrapporter

Kan och ska kultur mätas?

Egenföretagares beräkningar av SGI och förutsättningar för att få arbetslöshetskassa

Trygga egenföretagare – egenföretagares möjlighet att nyttja socialförsäkringarna

DIK om flexibelt arbete och ett flexibelt arbetssätt