Gå till innehåll

Fortsatt låg arbetslöshet bland DIK:s medlemmar

kvinna-i-gult

De senaste åren har arbetslösheten sjunkit bland DIK:s medlemmar. En trend som höll i sig även under 2018.

Under de senaste åren har arbetslösheten sjunkit bland DIK:s medlemmar som är anslutna till Akademikernas a-kassa, AEA. Trenden har fortsatt under 2018 då medeltalet för andelen arbetslösa var 2,55 procent. Det är det lägsta genomsnittet som uppmätts sedan 2011, då DIK:s arbetslöshetsrapport togs fram för första gången.

I slutet av 2018 var andelen arbetslösa i DIK nere på 2,44 procent. Av dessa fick 1,57 procent arbetslöshetsersättning (a-kassa), medan 0,87 procent deltog i program hos Arbetsförmedlingen och fick aktivitetsstöd. Vid sidan av detta hade 0,67 procent en anställning med stöd via Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten varierar stort beroende på utbildningsinriktning. Utbildade inom arkiv och dokumentation (0,68 procent) samt bibliotek och information (1,39 procent) har en mycket låg arbetslöshet. Högst andel arbetssökande finns bland de med utbildning inom arkeologi (3,18 procent), humaniora (3,42 procent) och kulturvetenskap (4,05 procent).

Män är arbetslösa i högre utsträckning än kvinnor. I december 2018 var andelen arbetssökande män 3,99 procent, jämfört med 2,19 procent för kvinnor. Under året har mäns arbetslöshet ökat medan kvinnornas minskat, vilket har lett till större skillnader mellan könen. I slutet av 2018 skilde det 1,80 procentenheter mellan kvinnor och män, jämfört med 1,17 procentenheter samma period 2017.

Arbetslösheten ökar med stigande ålder. Högst arbetslöshet finns i åldersgrupperna 55–59 (3,20 procent) och 60–64 år (4,03 procent). Den lägsta andelen arbetssökande finns, precis som tidigare, i gruppen 40–44 år (1,67 procent i december 2018).

Utvecklingen med en minskad arbetslöshet stämmer väl överens med hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort, både inom Sverige och i EU. Men Arbetsförmedlingen bedömer att vi nu nått den lägsta punkten för arbetslösheten och att den gradvis kommer att stiga under 2019–2020. Det beror bland annat på ett starkt arbetskraftstillskott av grupper med kort utbildning som initialt står längre ifrån arbetsmarknaden, samtidigt som konjunkturen dämpas vilket gör att tillväxten av nya jobb minskar. Samma utveckling förutspås inom EU där avmattningen i tillväxt är särskilt tydlig.

Läs hela rapporten här.