Gå till innehåll

Årets arkiv 2020

a-rets-arkiv-2020

Har ditt arkiv gjort en viktig samhällsinsats, genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande?

Vikten av att jobba med både informationssäkerhet och tillgängliggörande av information är större än någonsin och det finns också en stor efterfrågan på arkivarier med digital kompetens. Särskilt efter införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR i Europa. Årets arkiv grundades 2007 med målsättningen att lyfta fram arkivens roll i samhället och det viktiga jobb arkivarier över hela landet gör varje dag. Initiativtagaren var Niko Fastman (projektledare för Arkivforum) och den första konstellationen av juryn bestod av Anastasia Petterson (NLA), Tomas Lidman (Riksarkivarie), Karin Åström Iko (dåvarande ordförande i DIK) och Staffan Smedberg (Svenska arkivsamfundet).

En utmärkelse att vara stolt över

Niko berättar om hur idén uppkom: "Det fanns en känsla av att arkiven var åsidosatta och frånvarande i samhällsdebatten. Därför ville vi skapa en utmärkelse som arkivarier kunde känna stolthet över och som skulle fungera som incitament för att utveckla arkivens verksamhet både på kort och lång sikt. Och det tycker vi att vi lyckats med! Vi upplever att statusen för arkivarier har höjts och kunskapen om arkivens roll som demokratisk funktion har ökat."

Vi upplever att kunskapen om arkivens viktiga roll har ökat.

Årets arkiv delas ut på Arkivveckan i Uppsala den 15 maj 2020. Vinnaren kan vara ett arkiv som utför en viktig samhällsinsats, har genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande. Nomineringstid för Årets arkiv är den 6 november 2019 – 31 januari 2020. De tre nominerade presenteras den 18 mars på Arkivforum. Skicka in nomineringen till info@dik.se!

Juryn består av:

  • Helen Hellströmer, vd för DIK och juryordförande

  • Niko Fastman, projektledare Arkivforum

  • Karin Åström Iko, Riksarkivarie

  • Lars Lundqvist, vice ordförande, FAI

  • Tomas Lidman, fd Riksarkivarie

  • Anastasia Pettersson, ordförande NLA

Tidigare pristagare – Årets arkiv 2019 

Helsingborgs stadsarkiv

2018 

Vara kommunarkiv

2017

 Migrationsverket

2016

 Malmö stadsarkiv

2015

 Swedbank

2014

 Arkivcentrum i Dalarna

2013

 Folkrörelsearkivet i Västerbotten

2012

 Dokument- & arkivservice Ringhals AB

2011

 Göteborgs stadsbyggnadsarkiv

2010

 Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum i Flemingsberg

2009

 ArkivCentrum i Örebro