Gå till innehåll

Utvecklingsstipendiet Creo

f7340203-1920

Det är dags att skicka in förslag! Fram till den 15 januari har du som medlem möjlighet att skicka in ditt projektförslag, för att ta del av utvecklingsstipendiet Creo.

Creo är ett utvecklingsstipendium som syftar till att enskilda yrkesverksamma medlemmar ska kunna få ekonomiskt stöd av DIK när de vill utvecklas i sitt yrke. Nästa stipendium delas ut under våren 2020 och därför behöver vi era projektförslag senast den 15 januari 2020. 

Riktlinjer

 • Stipendiet delas ut till yrkesverksamma medlemmar.

 • Det kan användas till forskning, kompetensutveckling eller utvecklingsprojekt.

 • Idén ska innehålla kreativitet och vara väl genomtänkt.

 • Stipendier ges till de ansökningar som innehåller högsta möjliga kvalitet.

 • DIK-medlem kan ansöka om en summa upp till 50 000 kronor.

 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av idén, på högst 5 000 tecken inklusive blanksteg, en översiktlig budget av vad stipendiepengarna ska användas till samt ett kortfattat cv.

Anvisningar

 • Stipendierna beviljas och utbetalas till enskilda medlemmar och återgår till DIK efter ett kalenderår om inte stipendierna har hämtats ut.

 • Förbundsstyrelsen beslutar om att bevilja stipendierna efter beredning av presidiet.

 • Förbundsstyrelsen beviljar upp till två stipendier per år.

 • Förbundsstyrelsen kan fritt avstå att bevilja stipendier.

 • Båda stipendierna kan ges till verksamma inom samma yrkesområde. Det är kvaliteten på ansökningarna som avgör vem som ska få stipendiet.

 • Förbundsstyrelsen kan också besluta om särskilda prioriteringsområden för stipendiet, exempelvis genom att bevilja stipendium enligt ett utvalt tema under ett år.

 • Stipendiaterna ska senast ett år efter utbetalat stipendium skriftligt redovisa till förbundsstyrelsen hur stipendierna har använts.

 • Två tredjedelar av stipendiesumman utbetalas efter att stipendierna har beviljats. En tredjedel utbetalas när redovisningen är inskickad.

 • Frågor? Skicka till info@dik.se.

Upp till två stipendier per år delas ut och utlysningen sker i DIK:s kanaler.