Gå till innehåll

Därför behövs goda exempel

goda-exempel-trygga-bibliotek-fackforbundet-DIK

DIK organiserar Sveriges bibliotekarier och vartannat år släpper vi en rapport om arbetsmiljön på svenska bibliotek. De senaste åren har rapporten visat att den sociala oron ökar. Det rör sig om stök, hot och regelrätt våld, som skapar otrygghet för både anställda och besökare. DIK kräver politiska insatser, men vill också bidra till lösningen genom att samla goda exempel från verksamheter som lyckats vända en negativ trend.

DIK kräver nolltolerans mot hot och våld på biblioteken. Arbetsgivarna ska se till att arbetsmiljön är trygg, och politikerna måste se till att biblioteken har tillräckligt med resurser för att klara av sina uppdrag och vara trygga platser för lärande och skapande – öppna för alla. Biblioteken ska inte ensamma hantera problem som egentligen har sin grund någon annanstans. 

Vi vet att det inte finns en enkel lösning på ett komplext problem. Däremot har DIK hittat ett antal gemensamma framgångsfaktorer hos bibliotek som lyckats vända en negativ trend. Med “Goda exempel: trygga bibliotek” vill vi lyfta fram konkreta exempel, som inspiration för dig som arbetar inom biblioteksverksamhet – men också för att visa för politiker vilka insatser som faktiskt kan göras redan här och nu.

Läs mer i förbundsordförande Anna Trobergs debattartikel om trygga bibliotek.


rapport-fackforbundet-DIK

Rapport 2019: samhället drar sig tillbaka

2019 släpptes DIK tredje undersökning om social oro, hot och våld på biblioteken i landet. I rapporten framkommer uppgifter om ökad social oro, fler som upplever våld eller aggressivt beteende och att fler på grund av detta funderar på att byta jobb.

Läs hela rapporten “Samhället drar sig tillbaka” här.