Gå till innehåll

Möblera för ett tryggare bibliotek

Går det att möblera bort otryggheten i ett bibliotek? Fittja bibliotek hade problem med hot och våld, men också droghandel i nära anslutning till lokalerna. Till slut gick det så långt att de fick stänga biblioteket under fyra månader. Nu är det nya biblioteket en trygg och öppen plats för invånarna. En viktig faktor i lösningen var att tänka om helt vad gällde möbleringen och placeringen av lokalen.

I gamla Fittja bibliotek hade det under många år varit stökig miljö inne på biblioteket. Lokalen låg lite undanskymt en trappa upp i centrum, och de som hittade dit var mest barn och unga. Ljudnivån var ofta hög, och personalen hjälpte till med allt från läxor till konflikthantering. Barn kom ofta ensamma, utan vuxet sällskap, inte sällan med små syskon i släptåg. 

Under 2017 eskalerade situationen och droghandeln blev droppen. Under våren tog dåvarande verksamhetschef ett drastiskt beslut – biblioteket stängde. Då planerade man att öppna igen två veckor senare, men Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka beslutade att hålla biblioteket stängt längre. Det blev verkligen som att slå larm i lokalsamhället. 

Möbleringen avgörande när biblioteket öppnade igen 

Fyra månader senare öppnande biblioteket igen. Skillnaden i trygghet blev avsevärd. Personalen fick handledning med professionell coach tillsammans och går på regelbundna hot- och våldsutbildningar. Utöver detta var förändringar i den fysiska miljön avgörande. Efter nyöppning och ommöblering hittade nya besökare till platsen, och tidigare besökare kunde använda lokalen på ett nytt sätt.  

– Biblioteket var en tryggare plats för besökare och personal genom att de såg och hade uppsikt över hela lokalen, men också att det fanns lugn och ro för människor att besöka biblioteket och göra sina ärenden, som att sitta och studera, berättar Marie Johansen, verksamhetschef för konst och bibliotek i Botkyrka. 

Viktiga ändringar i den fysiska miljön

Här är några ändringar som Fittja bibliotek gjorde för att öka tryggheten:

  • Förbättrade uppsikten från informationsdisken. I Fittja låg informationsdisken tidigare så att personalen inte hade ordentlig uppsikt över entré och toalett – det åtgärdades genom att flytta disken bara en liten bit. 

  • Hyllorna flyttades på andra ledden så att besökare inte kunde gömma sig bakom dem.

  • Skapade enskilda studieplatser för att få en lugnare miljö. 

  • Biblioteket gjorde grupprummet bokningsbart, annars var det låst.

  • Sittgrupper ställdes tillräckligt långt ifrån varandra så att besökarna inte skulle börja möblera om själva och flytta ihop sittmöblerna, men också för att få en bra balans med ytor för barn och vuxna, så att inte någon grupp tar över rummet. 

  • Justerade hyllsystemet. Nyligen har Bibliotek Botkyrka dessutom utvecklat ett eget hyllsystem. Systemet utgår från att besökarna är flerspråkiga och kanske inte alltid förstår svenska. Med tydliga ämneskategorier, symboler och färger ska besökarna kunna känna sig välkomna och trygga med att hitta det de söker. 

Biblioteket på markplan lockar nya besökare

2019 fick biblioteket möjlighet att flytta till nya arkitektritade lokaler tillsammans med Botkyrka konsthall. Då var det självklart att ta med sig lärdomarna från gamla biblioteket genom att bygga in fri sikt i lokalerna från början. Nu ligger biblioteket också i markplan.

– Regel nummer ett är ju verkligen att inte ha ett bibliotek en trappa upp, utan se till att ha ett bibliotek där människor passerar, gärna flera gånger dagligen. Det handlar både om att få personer att hitta biblioteket, kanske bara gå in spontant. Sedan kan en trappa i sig upplevas som hotfull eftersom det skapar en barriär, säger Marie.  

Viktigt att lyfta bibliotekets betydelse

– Det avgörande var att vi stängde! Det menar jag inte att man måste göra förstås. Men om man inte får gehör för att samhällsproblemen inte kan lösas av biblioteket ensamma? Här var det nödvändigt. Vi behöver bli bättre på lyfta bibliotekets betydelse i ett område. En kommun måste tänka mer systemiskt överlag på hur vi tar hand om och möter våra invånare. Det som inte är tryggt för besökarna är inte heller tryggt för medarbetarna, och vice versa, avslutar Marie.  

3 snabba tips – möblera om eller flytta biblioteket 

1.

Att möblera så att det inte längre finns undangömda platser, möjlighet att sitta i stora grupper eller springa runt kan göra stor skillnad

2.

En del bibliotek rapporterar om att problemen minskat när de flyttat till nya lokaler som ligger mindre undanskymt, till exempel på markplan, eller så att lokalerna sitter ihop med andra verksamheter.  

3.

Att möblera om eller flytta kan på olika sätt göra att biblioteket når nya besökare