Vill du delta i en studie om psykisk ohälsa och arbetsmiljö?

kompetensutvekling-permittering fackforbundet-DIK

Hur hänger psykisk hälsa, arbetsförmåga och arbetsmiljö egentligen ihop? Du kan hjälpa forskningen framåt genom att delta i en forskningsenkät!

En grupp forskare vid Göteborgs universitet söker mer och bättre kunskap om vilka faktorer som är viktiga för att i framtiden kunna utveckla arbetslivet och minska de psykiska hälsoriskerna. Studien riktar sig till personer som är yrkesverksamma och består av en webbaserad enkät.

Vi på DIK hjälper forskarna att sprida information om studien men är i övrigt är vi inte involverade i studien. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i och kan besvaras antingen på svenska eller engelska.

För att skydda dina personuppgifter och säkerställa riktigheten i lämnade uppgifter ombeds du legitimera dig via Bank-ID.

Mer information om själva studien, sekretess, frivillighet och hur dina personuppgifter hanteras kan du läsa om i introduktionen till enkäten eller på forskningsprojektets hemsida.

Vid frågor om studien, kontakta ansvarig forskare professor Gunnel Hensing via e-post: gunnel.hensing@gu.se eller telefon: 031-786 6862, eller biträdande forskare Agneta Blomberg via e-post: agneta.blomberg@gu.se eller telefon: 031-786 3222.

Läs mer och delta i studien här