Frågor och svar om Min privatjurist/HELPs juristförsäkring (för dig som blev medlem före 1 februari 2024)

HELPs-privatjuristforsakring

Den 1 maj byter försäkringen Min privatjurist namn till HELPs juristförsäkring och kommer att administreras via Akademikerförsäkring. Följande information gäller för dig som blev medlem före 1 februari 2024 och som idag har försäkringen.

För dig som studentmedlem:

Vad händer med juristförsäkringen för mig som student?

Min privatjurist har ingått i ditt studentmedlemskap kostnadsfritt. Den kommer upphöra 30 april 2024.

Är du studentmedlem i DIK och vill köpa juristförsäkringen har du just nu möjlighet att göra det för 45 kronor i månaden. Kontakta Akademikerförsäkring på 0771-111 999 innan den 1 maj 2024 för att ta del av erbjudandet. Om du köper försäkringen efter detta datum kostar den 55 kronor i månaden och har lite andra villkor. Den har också en karens på 6 månader – under den tiden har du bara tillgång till avtal och rådgivning kring dessa.

I ditt studentmedlemskap ingår fortfarande ett samtalsstöd, som ger dig viss juridisk hjälp.

Läs mer om försäkringen här

Varför flyttar försäkringen till Akademikerförsäkring?

Akademikerförsäkring är DIK:s egna försäkringsförmedlare. Att de hanterar juristförsäkringen gör att det blir tydligare för dig som medlem, då du hittar hela utbudet av försäkringar hos dem. Använder du deras rådgivningstjänst, som ingår i medlemskapet, får du också bättre hjälp, eftersom deras rådgivare får en bättre helhetsbild över ditt försäkringsskydd.

Vad händer om jag har ett pågående ärende hos HELP?

Har du ett pågående ärende kommer det att löpa på sömlöst. Det kommer inte påverkas av flytten från oss till Akademikerförsäkring. Du når HELP som vanligt på 0771-985 200.


För medlemmar som betalar för försäkringen idag:

Vad händer med Min privatjurist?

Som medlem i DIK har du haft en juristförsäkring från HELP som heter Min privatjurist, om du inte aktivt tackat nej till den. Den 1 maj flyttas distributionen av försäkringen till Akademikerförsäkring. I samband med det byter den namn till HELPs juristförsäkring. Försäkringsvillkoren är oförändrade och priset är 45 kronor i månaden.

Detta innebär att du framöver kommer att få dina fakturor för tjänsten från Akademikerförsäkring.

Varför har jag försäkringen Min privatjurist?

Under 2019 anslöts alla medlemmar till Min privatjurist kostnadsfritt under tre månader, och sedan fortsatte försäkringen att gälla om man inte aktivt tackade nej till den. Medlemmar som tillkommit efter detta har blivit ansluta till Min privatjurist i samband med att de har registrerat sig som nya medlemmar, om man inte tackat nej till försäkringen genom att kontakta DIK.

Vad ingår i HELPs juristförsäkring?

Genom att vara medlem i DIK får du hjälp med juridiken som rör ditt arbetsliv. Den här juristförsäkringen fungerar som ett komplement, då den ger dig juridisk hjälp inom privatlivets viktigaste områden, såsom familj, arv och bostad. Det här är områden som de flesta någon gång behöver hjälp med av en jurist och som kan bli en dyr historia. Med den här juristförsäkringen betalar du bara det fasta priset 45 kronor i månaden. Då får du:

  • Tillgång till ett obegränsat antal rådgivningstimmar med HELP:s jurister inom privatlivets viktigaste rättsområden.

  • Hjälp med att upprätta viktiga juridiska avtal, som testamente, samboavtal och hyresavtal.

  • Ett rättsskydd på upp till två miljoner kronor vid domstolstvister.

Försäkringen omfattar även din partner och barn som bor hemma och är under 20 år.

Ovan villkor gäller enbart för dig som blev medlem i DIK och hade Min privatjurist före 1 februari 2024. Läs mer här.

Hur behåller jag försäkringen?

Du behåller försäkringen genom att betala fakturorna för försäkringen. Du kommer att få en faktura från Akademikerförsäkring i början av april som avser maj. Samtidigt fakturerar DIK via din medlemsfaktura juristförsäkringen avseende april månad.

Varför får jag faktura både från DIK och Akademikerförsäkring i april?

DIK fakturerar i efterskott, medan Akademikerförsäkring fakturerar i förskott. Det innebär att du under övergångsperioden kommer att få en faktura från oss och Akademikerförsäkring samtidigt, men som avser olika månader. Vill du behålla juristförsäkringen ska du betala båda dessa fakturor.

Framöver kommer du bara få faktura för juristförsäkringen från Akademikerförsäkring. Din medlemsfaktura från DIK blir samtidigt lägre, då kostnaden för försäkringen flyttats.

Hur säger jag upp försäkringen?

För uppsägning efter 13 april 2024: logga in på Mina sidor hos akademikerforsakring.se

Varför flyttar försäkringen till Akademikerförsäkring?

Akademikerförsäkring är DIK:s egna försäkringsförmedlare. Att de hanterar juristförsäkringen gör att det blir tydligare för dig som medlem, då du hittar hela utbudet av försäkringar hos dem. Använder du deras rådgivningstjänst, som ingår i medlemskapet, får du också bättre hjälp, eftersom deras rådgivare får en bättre helhetsbild över ditt försäkringsskydd.

Varför höjs priset på försäkringen?

Priset på Min privatjurist har länge stått still på 35 kronor. På grund av prisökningar i samhället och ett högre skadekostnad behöver HELP justera priset, för att ha en hållbar prissättning och kunna erbjuda samma kvalitet som alltid. I det nya priset på 45 kronor ingår även en ersättning på 3 kronor för att täcka administrativa kostnader hos Akademikerförsäkring.

Det är bara du som blivit medlem och anslutits till försäkringen innan 1 februari 2024 som får ta del av det här priset. Medlemmar som ansluter sig till försäkringen nu betalar 55 kronor i månaden.

Vad händer om jag har ett pågående ärende hos HELP?

Har du ett pågående ärende kommer det att löpa på sömlöst. Det kommer inte påverkas av flytten från oss till Akademikerförsäkring. Du når HELP som vanligt på 0771-985 200.