Pension

Här samlar vi vanliga frågor om pension. Undrar du något mer? Tveka inte att kontakta oss på fraga@dik.se.

Vad innebär det nya pensionsavtalet för kommun och region?

Från 2023 kommer anställda i kommuner och regioner att få höjda inbetalningar till sina pensioner. Det nya avtalet, AKAP-KR, gäller, med vissa undantag, för personer födda 1958 eller senare. 

Den största förändringen i avtalet är att andelen som avsätts till pensionen höjs från 4,5 procent till 6 procent på lön upp till 44 375 kronor (motsvarande 7,5 prisbasbelopp). På den eventuella del av lönen som överstiger 44 375 kronor avsätts 31,5 procent istället för, som tidigare, 30 procent.

Vissa kategorier av anställda kommer ha möjlighet att välja att kvarstå i förmånsbestämd pension eller byta till premiebestämd.

Samtidigt höjs åldern för tidigast möjliga uttag av tjänstepension från 55 till 60 år och den kortaste möjliga uttagstiden blir tio år.

Läs mer om det nya avtalet på AkademikerAlliansens hemsida. 

Vad är skillnaden mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension?

Förmånsbestämd tjänstepension baseras på den lön du har åren innan du går i pension och räknas som en procentsats på din slutlön. Storleken på din pension beror också på hur länge du har arbetat och tjänat in tjänstepension. Den förmånsbestämda pensionen kommer att fasas ut och alla som är nya på arbetsmarknaden har premiebestämd tjänstepension. 

Premiebestämd tjänstepension utgörs av en procent av din lön och betalas in varje månad av din arbetsgivare under hela ditt arbetsliv. Vanligtvis är den premiebestämda pensionen mellan 4,5 och 6 % av din intjänade lön. Storleken på din tjänstepension beror på hur hög premie (avgift) din arbetsgivare betalat in samt hur många år du arbetat.