Gå till innehåll

Från egen till koncernchef

fran-egen-till-koncernchef

Majoriteten av alla bolag har startats av en egenföretagare eller som ett fåmansbolag. Vägen till ett inkomstbringande och välmående bolag kan vara slingrig och DIK kan vara ett stöd på hela resan. 

Resan som företagare kan se ut på många sätt och du kommer behöva helt olika typer av stöd under olika perioder. I initialfasen kan det handla om hjälp med att välja bolagsform eller att ta fram prissättningsmodeller. Då finns våra egenföretagarcoacher och bolagsjurister som ett stöd. 

När företaget eventuellt växer kanske du hamnar i en situation där du behöver anställa och då kan DIK finnas som ett bollplank för hur sådana relationer ska utformas: hur du skapar en bra arbetsmiljö, fortsatt god lönsamhet och vilka regler som gäller när du blir arbetsgivare.

DIK kan också guida dig kring hur du ansluter företaget till en arbetsgivarorganisation och hur ni får alla arbetsrättsliga delar på plats för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det gör ni förslagsvis genom att teckna kollektivavtal. För dig som individ, kanske det då är dags att ändra ditt medlemskap till ett för ledare eller chef. Då får du stöd i att hantera den typen av frågor. 

DIK kan följa dig på hela resan, från egenföretagare till koncernchef och vara ett stöd i din utveckling och för din trygghet.