Gå till innehåll

Kontakta DIK för hjälp

kontakta-dik-hjalp-lokalfacklig fackforeningen DIK

Behöver du hjälp med ditt uppdrag som lokalfacklig? DIK:s ombudsmän finns här för stöd och rådgivning.

När du stöter på hinder eller är osäker på hur du ska hantera olika situationer finns DIK:s ombudsmän tillgängliga för att hjälpa dig.

Er första kontaktväg är att mejla lokalfacklig@dik.se så kommer en ombudsman att kontakta er.

I och med DIK:s omorganisering som gäller från 24 januari 2022 kommer ombudsmännen arbeta i grupper med gemensamt ansvar för ett visst geografiskt område. På så vis ska ni lokalfackliga ha lättare att komma i kontakt med en ombudsman även vid förhandlingar, arbetstoppar och semester.

Geografisk indelning

Områden: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Jönköping.

Ansvariga: Camilla Grön och Emil Pettersson


Områden: Stockholm, Uppsala och Gotland

Ansvariga: Elisabet Sjöberg Lilja, Elisabet Salas, Hans Kyrö och Per Johansson


Områden: Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne

Ansvariga: Lionel Rieloff, Marita Wästerfors och Frida Telleborn