Bli DIK-ambassadör!

DIKambassadör

Vill du vara med och öka DIK:s synlighet på arbetsplatsen och göra DIK ännu starkare? Ju fler vi är desto mer kan vi förändra. Därför lanserar vi nu ett nytt styrelseuppdrag för DIK-föreningar med fokus på synlighet och värvning.

Som förtroendevald i DIK har du en otroligt viktig roll. Det är du som känner till arbetsplatsen och är medlemmarnas närmaste kontakt. För att vi som fackförbund ska fortsätta vara en stark röst för den fria kulturen och medlemmarnas arbetsvillkor behöver vi dig som kan representera DIK och berätta om vad vi gör. Vi vet att det kan vara utmanande att hitta tid för medlemsmöten, DIK-fika och att träffa nya medarbetare när man också ska gå på samverkan, hantera löneöversyner och skyddsronder. Därför har vi skapat ett helt nytt styrelseuppdrag med fokus på att hålla kontakt med medlemmarna och skapa synlighet på arbetsplatsen – DIK-ambassadören.

Vad gör en DIK-ambassadör?

Som DIK-ambassadör är du ansvarig för att synliggöra DIK-föreningens viktiga arbete och att hålla kontakten med medlemmar och potentiella medlemmar. Det kan ske genom att hälsa nya medarbetare välkomna, anordna DIK-fika eller skicka ut nyhetsbrev. Arbetet sker utifrån era förutsättningar och du får själva lägga upp det på det på det sätt du tycker passar bäst.

Vad får jag som DIK-ambassadör?

  • En digital utbildning som lär dig värvningsmetoder och att skapa engagemang.

  • Ett synlighetskit som sätts upp på arbetsplatsen för att visa att DIK finns där och hjälper medlemmarna hitta dig som DIK-ambassadör

  • Ett ”ny på jobbet-kit” som inkluderar fika, flyer och en power point-presentation om DIK som du kan använda för att hälsa nyanställda välkomna

Vem kan bli DIK-ambassadör?

Du kommer vara DIK:s ansikte utåt på arbetsplatsen så det är bra om du gillar att anordna aktiviteter och prata med medlemmar och medarbetare. Du behöver också vara del av en DIK-styrelse.

Hur gör vi för att utse en DIK-ambassadör i vår lokala DIK-förening?

DIK-ambassadören behöver ingå i en DIK-styrelse. Det kan vara någon som redan sitter i styrelsen men ni kan också välja in någon helt ny för uppdraget. Om ni väljer in en ny person till styrelsen behöver personen väljas på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte. När er DIK-ambassadör är vald skickar ni ett mail till Elisabeth.Karlsson.Westberg@dik.se så hjälper vi er vidare.