Gå till innehåll

DIK Student driver studenternas frågor

DIK Student
Niva Ekgren och Joel Albinsson från DIK:s studentgrupp träffar Mimmi Rönnquist, ordförande i Saco studentråd.

Inom DIK finns en expertgrupp med studenter som lyfter studentmedlemmarnas frågor. Just nu jobbar de för breddad rekrytering till högskolan.

Studentgruppens uppdrag är att lyfta frågor som är viktiga för studentmedlemmarna och vara med och påverka vilka frågor DIK driver. Gruppen finns representerad i DIK:s förbundsstyrelse och i Saco studentråd. 

Under våren 2020 har studentgruppen jobbat för att sätta mångfald och breddad rekrytering på agendan hos utbildningar och politiker, så att studenterna speglar det samhälle de sedan ska arbeta i. Läs mer om DIK Students krav för breddad rekrytering här.

Under 2019 lyfte studentgruppen frågan om hur humaniora kan stärkas, och vilken betydelse humanistiska ämnen har för framtidens arbetsmarknad. Läs mer om det här.

Vill du också engagera dig i expertgruppen för studenter? Hör av dig till Johanna Alm Dahlin via johanna.alm.dahlin@dik.se eller på 08-480 040 13 så får du mer information.