Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande om utträde.

Utträde ur DIK

Hoppas att du varit nöjd med ditt medlemskap i DIK och de förmåner vi erbjuder, även för dig som är chef eller egenföretagare.

Du vet väl att ...
Du kan fortsätta vara med i DIK, även om du byter jobb. Det som avgör är vad du vad du har för roll och utbildning, här kan du läsa mer om våra yrkesområden. Skönt att slippa krångla, eller hur?

Uppsägningstid
Utträdet sker från och med nästkommande månadsskifte efter att din utträdesanmälan inkommit till DIK. Begär du exempelvis utträde någon gång i augusti är ditt utträdesdatum 30 september.

Medlemsavgiften debiteras som vanligt fram till det datum utträdet träder i kraft. Därefter avslutar DIK fakturering eller autogirouppdrag.

Kom i håg a-kassan
Du kan välja att kvarstå i a-kassan AEA även om du går ur DIK. Tänk på att det tar tolv månader att få ett fullständigt försäkringsskydd om du går ur a-kassan och sedan vill gå med igen. Läs mer om din a-kassa här.

Begäran om utträde

Ja, jag vill avsluta mitt medlemskap i DIK

och är medveten om att jag då även (klicka i respektive ruta):

Du måste acceptera
Du måste acceptera
Du måste acceptera
Du måste acceptera
Du måste acceptera
Du måste fylla i ett namn
Du måste fylla i ett medlems- eller personnummer
Du måste fylla i en e-postadress och/eller telefonnummer
Du måste fylla i en adress
Du måste fylla i ett postnummer
Du måste fylla i en ort