Håller ditt skolbibliotek världsklass?

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och de vill DIK hylla! Nu öppnar vi återigen för nomineringar till utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

Nominera ditt skolbibliotek här.

 

2018 års utmärkelse Skolbibliotek i världsklass kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete. Det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå och ibland på kommunal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna. Med ett sådant kvalitetsarbete som löper läsårsvis kan en skolbiblioteksverksamhet dessutom förändra sitt arbete inom alla områden, efter skolans behov. På så sätt nås en progression och en säkerställan av likvärdighet.

Det är naturligtvis fortfarande viktigt att ha ett i verksamheten väl förankrat arbete med medie- och informationskunnighet. Det läsfrämjande arbetet är lika viktigt, matchat mot det nya medielandskapet. Båda ska grunda sig i en samstämmighet med kurs- och läroplaner.

Bibliotekarien i en verksamhet som får utmärkelsen arbetar mycket nära sina lärarkollegor, men kan också driva skolbiblioteksspecifika frågor.

Skolbibliotek i världsklass 2018 tilldelas:
Alléskolan, Lund
Backaskolan, Lund
Bessemerskolan, Sandviken
Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg
Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping
Eriksdalsskolan, Stockholm
Fridhemsskolan, Malmö
Fyrisskolan, Uppsala
Fäladsgården, Lund
Fäladsskolan, Lund
Gymnasieskolan Spyken, Lund
Hjulsta grundskola, Stockholm
Hulebäcksgymnasiet, Härryda
Jenny Nyströmsskolan, Kalmar
Katedralskolan, Lund
Killebäckskolan, Lund
Nacka gymnasium, Nacka
Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
Oxievångsskolan, Malmö
Polhemskolan, Lund
Rävlandaskolan, Härryda
Rönnowska skolan, Helsingborg
Sandsbro skola, Växjö
Skönadalsskolan, Kävlinge
Slottsstadens skola, Malmö
Stapelbäddsskolan, Malmö
Söderslättsgymnasiet, Trelleborg
Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn
Tolvåkerskolan, Kävlinge
Tumba gymnasium, Botkyrka
Vikingstad skola, Linköping
Värmdö Gymnasium, Värmdö

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande:

Ett skolbibliotek i världsklass:

• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
• stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
• ger eleverna verktyg för källkritik
• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
• är navet i den digitala kunskapsskolan!

Vill du veta hur du skapar ett skolbibliotek i världsklass? Följ våra 8 steg här.