Håller ditt skolbibliotek världsklass?

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och de vill DIK hylla! Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass har delats ut vid fem tillfällen.

2017 års nomineringar kännetecknas av att det fanns en mycket tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet (MIK).

Nytt var också att ansökningarna hänvisade till HBTQ samt Skolverkets utbildningsmoduler. Glädjande att detta har blivit självklart. Exempelvis lyfts den demokratiska aspekten in i arbetet, det vill säga att alla elever behöver en läskunnighet för att bli en demokratisk medborgare med kompetens att själv påverka sitt lärande och sin delaktighet i, och påverkan på, samhället. Har du frågor om utmärkelsen? Ställ dem till Caroline Kejnemar.

Vill du veta hur du skapar ett skolbibliotek i världsklass? Kolla in våra tips här.

Skolbibliotek i världsklass 2017 tilldelades:

 • Backaskolan, Lund (ny)
 • Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping (ny)
 • Fyrisskolan, Uppsala (ny)
 • Fäladsgården, Lund (1)
 • Fäladsskolan, Lund (ny)
 • Hjulsbroskolan, Linköping (5)
 • Hulebäcksgymnasiet, Härryda (3)
 • Katedralskolan, Linköping (2)
 • Katedralskolan, Lund (3)
 • Möllevångsskolan, Malmö (ny)
 • Nacka gymnasium, Nacka (5)
 • Njudungsgymnasiet, Vetlanda (ny)
 • Nösnäsgymnasiet, Stenungssund (1)
 • Pauliskolan, Malmö (5)
 • Polhemskolan, Lund (3)
 • Ringbergsskolan, Växjö (3)
 • Rävlandaskolan, Härryda (ny)
 • Rönnowska skolan, Helsingborg (ny)
 • Skönadalsskolan, Kävlinge (ny)
 • Slottsstadens skola, Malmö (ny)
 • Gymnasieskolan Spyken, Lund (ny)
 • Söderslättsgymnasiet, Trelleborg (ny)
 • Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen, Ulricehamn (5)
 • Tolvåkerskolan, Kävlinge (1)
 • Vasaskolan, Gävle (ny)

  ( ) = år på listan

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande:

Ett skolbibliotek i världsklass

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras läroprocesser
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.