Avtal klart för Public Service

lionel rieloff fackforbundet-dik
Lionel Rieloff, ombudsman på DIK

DIK och tolv andra akademikerförbund har träffat ett nytt avtal för anställda inom Public Service. Det nya avtalet innebär lönehöjningar i nivå med märket och en utökad satsning på flexpension.

Avtalet är tecknat av 13 Sacoförbund under nammet Akademikerförbunden med Almega Medieföretagen som motpart. En delegation bestående av representanter från UR, SR och SVT har deltagit i förhandlingarna som har letts av Lionel Rieloff, DIK (avtalsansvarig) och Martin Ekdal, Akavia (biträdande avtalsansvarig).

– Det här avtalet är i grunden ett bra avtal, säger Lionel Rieloff. Det har varit hårda förhandlingar, med vi är nöjda med resultatet som träffats i en utmanande tid. Vi har lyckats värna viktiga villkor och regleringar, samtidigt som vi har säkrat löneökningarna och fått större avsättningar till flexpensioner.

Överenskommelsen innebär att industrimärket om löneökningar om 7,4 procent under avtalsperioden ska vara vägledande i de lokala löneprocesserna. Om parterna lokalt inte kommer överens om löneutrymmet så kan parterna centralt besluta om en procentsats för löneökningarna.

Satsningen på flexpensioner innebär att avsättningarna under 2024 ska öka med 0,2 procent till 1,3 procent från den 1 april 2024.

Utöver detta innebär det nya avtalet inga ändringar i villkorsavtalet eller löneavtalet.

Vad händer nu?

Efter att det centrala avtalet tecknats tar den lokala lönerevisionen vid. Det centrala avtalet sätter en ram för löneökningarna, men det finns ingen garanterad nivå för löneökningen för individen. Lönen fastställs i individuellt lönesamtal med arbetsgivaren, och löneökningen ska spegla prestationen. Du som är medlem i DIK kan boka en lönecoachning för att förbereda dig på bästa sätt inför ditt lönesamtal.