Avtalsförhandlingar inledda för DIK:s medlemmar inom kulturarv och besöksnäring

hans-kyro fackforbundet-dik
Hans Kyrö, DIK:s löneexpert. Foto: Alexander Donka

Nu har avtalsrörelsen inletts mellan arbetsgivarorganisationen Sobona och Akademikeralliansen där DIK ingår. På förhandlingsbordet har Akademikeralliansen lagt krav på bättre löneavtal, ökat inflytande för enskilda anställda och hållbarhet i arbetslivet. 

DIK-medlemmar som berörs av förhandlingarna är främst museiintendenter, arkeologer, kommunikatörer och chefer som jobbar i kommunala bolag och stiftelser. 

– I förhandlingarna vill vi i Akademikeralliansen skapa så goda villkor för medlemmarna att det ökar möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, säger Hans Kyrö, ombudsman och sektorsansvarig på DIK. 

Idag är det brist på en rad yrken och professioner som kräver akademisk examen eller specialistkompetens. De 16 Sacoförbunden i Akademikeralliansen menar att en förutsättning för att hitta framtidens medarbetare är att anställda har en hållbar arbetsmiljö, trygga anställningar och goda förutsättningar för återhämtning. 

Akademikeralliansen yrkar därför på: 

  • Bättre löneavtal med större inflytande för lokala parter 

  • Uppräkning av villkoren i avtalen för att följa märket inom industri och andra tecknade avtal 

  • Anpassning av bestämmelser för arbetstidsförläggning till gällande lagstiftning 

  • Ökat inflytande över de egna villkoren för anställda 

  • Tryggare anställningsform för provanställda 

  • Förbättrade villkor vid föräldraledighet 

  • Samt ett antal mer specifika yrkanden för respektive branschöverenskommelse.

Läs mer hos AkademikerAlliansen.