Dina villkor – de här frågorna driver DIK i avtalsrörelsen 2023

diskriminering-ledare

Under 2023 är det över 400 kollektivavtal som ska förhandlas om – avtal som tillsammans påverkar drygt 2 miljoner anställda. Här sammanfattar vi frågorna som är extra viktiga för DIK och som vi driver i årets avtalsrörelse på privat sektor.

Lön och löneprocess 

Vi vill att du som är anställd ska få en tydligare löneprocess, genom att förbättra formerna för hur lönen sätts på arbetsplatsen. Vi förhandlar också om de årliga löneökningarnas storlek och om fortsatt avsättning till flexpension.

Att medlemmarna ska ha löneutveckling utifrån kompetens och prestation, samt att alla avtalskonstruktioner måste genomsyras av grundsynen att arbetsprestationer alltid ska belönas. Tillämpningen av löneavtalen på arbetsplatsnivå måste utvecklas, med transparenta löneprocesser (det vill säga att medlemmarna känner till vad som har betydelse för lönesättningen) och tydlighet kring rollerna samt lönesamtal för alla medlemmar med möjlighet att påverka sin lön.

Arbetsmiljö

DIK anser att det behöver förtydligas i kollektivavtalen att bortförhandlad övertidsersättning inte är lika med obegränsad arbetstid. Vi driver också yrkanden om att förbättra anställdas inflytande på arbetsplatsen och förutsättningarna för fackliga företrädare att verka på arbetsplatsen. Det måste finnas förutsättningar till hållbart arbetsliv för alla. Därför behövs kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare för balans mellan kraven på prestation i förhållande till arbetsbelastning. Vi vill också inleda ett partsgemensamt arbete i frågor kring distansarbete.

Anställningsvillkor och anställningstrygghet 

En viktig fråga i avtalsrörelsen är anställningstrygghet, till exempel vill vi skapa förbättrade möjligheter för tidsbegränsat anställda att kvalificera sig för tillsvidareanställning. Anställda ska även kunna välja att ta ut restidsersättning som ledig tid i stället för pengar.

Jämställdhet 

Vi driver frågor om bättre möjligheter för föräldralön enligt kollektivavtalet, bland annat att kvalifikationstider för föräldralön tas bort.

Kompetensutveckling

Det ska finnas en tydlig strategisk kompetensutveckling kopplad till verksamhetens krav och individens framtida utveckling.

Kolla in sidan om avtalsrörelsen 2023 – där finns all info om vad som är på gång!

Avtalsrörelsen 2023