Nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen/ Medieföretagen

lionel rieloff fackforbundet-dik
Lionel Rieloff, ombudsman på DIK

Det nya avtalet som DIK har tecknat gäller från den 1 maj 2023 till den 30 april 2025, och är tecknat tillsammans med tolv andra Sacoförbund under det gemensamma namnet Akademikerförbunden.

Avtalet omfattar anställda inom en lång rad yrken och branscher. Bland DIK-medlemmarna finns till exempel kommunikatörer, språkvetare och projektledare.

Överenskommelsen innebär löneökningar om 7,4 procent vilket motsvarar det så kallade industrimärket. Dessutom ingår fortsatta satsningar på flexpension.

– Det här avtalet ger ett bra utrymme för löneökningar för medlemmarna, i ett svårt läge med hög inflation. DIK:s medlemmar levererar viktiga värden till arbetsgivarna, och det är viktigt att det syns i lönekuvertet, säger Lionel Rieloff, ansvarig förhandlare från DIK. 

Vad händer nu?

Efter att det centrala avtalet tecknats tar den lokala lönerevisionen vid. Det centrala avtalet sätter en ram för löneökningarna, men det finns ingen garanterad nivå för löneökningen för individen. Lönen fastställs i individuellt lönesamtal med arbetsgivaren, och löneökningen ska spegla prestationen. Du som är medlem i DIK kan boka en lönecoachning för att förbereda dig på bästa sätt inför ditt lönesamtal.

Logga in på Mitt DIK och boka lönecoach