Frågor och svar om avtalsrörelsen 2024 – kommunal och regional sektor

l neutveckling

Hur förhandlar DIK i avtalsrörelsen och vad gäller för lönerevisionen 2024? Här hittar du frågor och svar om avtalsrörelsen, där vi förhandlar kollektivavtalen för dig som jobbar inom kommun och region eller kommunala företag och stiftelser.

Hur förhandlar DIK i avtalsrörelsen?

DIK ingår i AkademikerAlliansen, som tecknar de centrala avtalen med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Flera personer från DlK är involverade i förhandlingarna, till exempel gällande branschöverenskommelserna med Sobona samt i AkademikerAlliansens förhandlingsledning.

Varför är AkademikerAlliansen i avtalsrörelse när man har tillsvidareavtal?

AkademikerAlliansen kan i princip förhandla med SKR om ändringar i till exempel villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser när som helst. Men det finns fördelar med att göra detta samtidigt som andra fackliga parter har avtalsrörelse, eftersom chansen att få igenom yrkanden är större då. Därför har AkademikerAlliansen lämnat yrkanden om förändringar av avtalen på samma sätt som övriga fackliga parter.

Hur fungerar ett tillsvidareavtal?

Avtalet kan sägas upp en gång årligen, senast den sista oktober och med fem månaders uppsägningstid. Om ingen av parterna säger upp avtalet löper det på ett år till.

Är AkademikerAlliansens avtal uppsagt?

Nej. Det har förekommit uppgifter om detta på lokal nivå, men det är felaktigt. Varken AkademikerAlliansen eller arbetsgivarparterna har sagt upp avtalet under 2023.

Vad gäller för lönerevisionen 2024, kan det bli ändringar i processen på grund av avtalsrörelsen?

Om det blir ändringar i avtalet så kommer det inte att påverka årets revision, utan gälla från och med nästa års.

Vår arbetsgivare vill att vi ska vänta med lönesamtalen tills avtalsrörelsen är klar, annars kan vi få lägre löneökningar. Är det korrekt?

Eftersom AkademikerAlliansen har tillsvidareavtal så ska processerna löpa på precis som vanligt. Att påstå att DIK:s medlemmar får lägre löneökningar om man inte väntar med lönesamtalen är inte ett rimligt resonemang. Arbetsgivaren vet exakt hur märket för löneökningar ser ut och har avsatt utrymme för det i budgeten. Däremot kan det finnas andra skäl till att avvakta med lönesamtalen. Detta får avgöras i varje enskilt lokalt fall.

Läs mer om avtalsrörelsen på vår samlingssida!

Läs mer