Nya kollektivavtal för besöksnäring och kulturarv 

hans-kyro fackforbundet-dik
Hans Kyrö, DIK:s löneexpert. Foto: Alexander Donka

AkademikerAlliansen, där DIK ingår, har förhandlat klart med Sobona om nya kollektivavtal för DIK-medlemmar som arbetar med besöksnäring och kulturarv inom kommunala företag. De nya avtalen gäller från den första april 2024.

Inom Sobona, som organiserar kommunala företag, finns ett flertal branschöverenskommelser med tillhörande branschbestämmelser. Detta avtal gäller främst för DIK-medlemmar som jobbar inom besöksnäring och kulturarv. 

– Vi har säkrat ett avtal som ger medlemmarna ökad ekonomisk trygghet och jämställdhet på arbetsplatsen. Dessutom öppnar vi nya möjligheter med flexibel semesterplanering och förbättrade anställningsformer. På det hela taget är det ett avtal som ger enskilda medlemmar större möjligheter att påverka sina egna villkor, säger Hans Kyrö, ombudsman och sektorsansvarig för kommunal och regional sektor på DIK. 

Avtalen är fortsatt utan angivna utrymmen för löneökningstakt, men särskilda ersättningar – till exempel OB-tillägg – följer värdet av de avtal som tecknats inom exportindustrin, det så kallade märket. 

Syftet med de sifferlösa avtalen är att lönerna ska sättas utifrån medarbetarnas bidrag till verksamheten och inte utifrån en fastslagen löneutveckling. Det ger en större flexibilitet i lönesättningen som är gynnsam för DIK:s medlemmar som är välutbildade och har efterfrågade spetskompetenser. Ett siffersatt avtal med en viss procent är ingen garanti för individen att få den löneökningen, bara att den ökningen kommer att ske på kollektiv nivå på arbetsplatsen. 

Här är de viktigaste förändringarna i avtalen: 

  • Att särskilda ersättningar räknas upp i enlighet med märket inom industrin. 

  • Anställda får i flertalet branschöverenskommelser behålla ersättning för beredskap under aktivt arbete. 

  • Studerandeanställning är en ny anställningsform för kortare behov inom besöksnäring och kulturarv. Eftersom anställningsformen är tänkt att ge studenter (på minst 50 %) extra jobbmöjligheter ger den inga rättigheter utifrån LAS. Den ska alltså inte påverka det ordinarie vikariebehovet.

  • Förändringar kopplat till medarbetarens rätt till dygnsvila där den kompenserade ledigheten är betald. 

  • Ett förtydligande gällande enskilda angelägenheter. 

  • Att personer som har hel graviditetspenning och blir uppsagda på grund av arbetsbrist åtnjuter samma skydd som en person som är föräldraledig. 

  • Att ansökan om föräldraledighet i samband med perioden juni-augusti ska göras senast den 1 april om arbetsgivaren begär det senast den 15 mars. 

  • Att parterna tecknar ett nytt statistikavtal med förbättrade möjligheter att följa upp medlemmars löneutveckling. 

Avtalen är ettåriga och löper från 2024–04–01 till 2025–03–31.