Nytt kollektivavtal klart för Sobona Trafik

hans-kyro fackforbundet-dik
Hans Kyrö, DIK:s löneexpert. Foto: Alexander Donka

Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Akademikeralliansen och Sobona för avtalsområdet Trafik. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, samt ett antal villkorsförbättringar.

Akademikeralliansen är en förhandlingsorganisation som samlar 16 Saco-förbund, däribland DIK. På avtalsområdet arbetar framför allt bussförare, men Akademikeralliansens medlemmar är till exempel ekonomer, jurister, ingenjörer och grafiker.

– Det är glädjande att vi kunde få till ett bättre skydd vid uppsägning för anställda som har hel graviditetspenning. Det här kommer vara en viktig förbättring för medlemmarna. De yrkanden vi inte fick igenom nu får vi jobba vidare med i kommande avtalsförhandlingar med SKR och Sobona, säger Hans Kyrö, förhandlingsansvarig ombudsman på DIK.

Nya villkor i avtalet: 

  • Uppräkning av alla ersättningar (t. ex OB, jour- och beredskap) sker i nivå med det så kallade ”märket”

  • Regelverket kring rätt till betald ledighet vid enskild angelägenhet har förtydligats. Vid behov kan även två resdagar utgå i samband med bortgång och begravning.

  • Anställda som har hel graviditetspenning har numera samma skydd som föräldralediga vid uppsägning. Det innebär att uppsägningstid med anledning av arbetsbrist inte börjar löpa förrän föräldraledigheten löpt ut.

  • Föräldraledighet i samband med sommarperioden behöver anmälas senast 1 april, och om arbetsgivaren begär det senast 15 mars.

Det nya avtalet gäller 2023-10-01 till 2025-09-30.