Startskott för avtalsförhandlingar på statlig sektor

avtal_fackforbundet-dik

Den 21 juni lämnar Saco-S, där DIK ingår, över sina avtalsyrkanden till Arbetsgivarverket. Fokus ligger på ett längre och hållbart arbetsliv, framtidens kompetensförsörjning, flexibelt arbetsliv och ordning och reda i avtalen. 

– Våra yrkanden tar sikte på att göra staten till en mer attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om den akademiska kompetensen hårdnar, och goda villkor behövs för att vi ska kunna få fler kollegor som trivs långsiktigt hos statliga arbetsgivare. Det är helt avgörande för kvaliteten i den statliga verksamheten, säger Camilla Grön som är ansvarig för statlig sektor hos DIK.

Efter att parterna nu växlat avtalsyrkanden startar skarpa förhandlingar efter sommaren.

Läs mer om yrkanden här