DIK:s expertgrupper

jobb-glatt

I DIK samlas medlemmar med erfarenheter och kompetenser från stora delar av arbetsmarknaden. I frågor av särskild vikt kan förbundsstyrelsen tillsätta expertgrupper inom vilka medlemmarnas kunskaper och engagemang stärker DIK:s påverkans- och utvecklingsarbete.

Expertgruppen DIK Student

Studentgruppens uppdrag är att lyfta frågor som är viktiga för studentmedlemmarna och vara med och påverka vilka frågor DIK driver. Gruppen finns representerad i DIK:s förbundsstyrelse och i Saco studentråd. Under hösten 2021 och våren 2022 jobbar studentgruppen med frågan om att alla studenter ska ha tillgång till en bra bostad med skälig hyra. Läs mer om DIK:s studentgrupp och hur du kan engagera dig.

Expertgrupper som har slutrapporterat sitt uppdrag

Expertgruppen för arbetstidsförkortning

Expertgruppen för kultur, medier och nationell strategi

Expertgruppen för minnesinstitutionernas framtida kompetens 

Expertgruppen för mångfald 

Expertgruppen för forskningspolitik 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för arkeologer

Expertgrupp för digital arbetsmiljö

Expertgrupp för bibliotekariers framtida yrkeskompetens