Gå till innehåll

DIK:s expertgrupper

jobb-glatt

I DIK samlas medlemmar med erfarenheter och kompetenser från stora delar av arbetsmarknaden. I frågor av särskild vikt kan förbundsstyrelsen tillsätta expertgrupper inom vilka medlemmarnas kunskaper och engagemang stärker DIK:s påverkans- och utvecklingsarbete.

Expertgruppen DIK Student

Studentgruppens uppdrag är att lyfta frågor som är viktiga för studentmedlemmarna och vara med och påverka vilka frågor DIK driver. Gruppen finns representerad i DIK:s förbundsstyrelse och i Saco studentråd. Under hösten 2019 och våren 2020 jobbar studentgruppen med frågan om mångfald och breddad rekrytering.

Vill du också engagera dig i expertgruppen för studenter? Hör av dig till Johanna Alm Dahlin via johanna.alm.dahlin@dik.se eller på 08-480 040 13 så får du mer information.

Expertgruppen för skolbibliotek

Expertgruppen för skolbibliotek har varit verksam sedan 2010 och består i dag av Jenny Lindmark; biblioteksutvecklare i Region Västerbotten, Sofia Hög; bibliotekarie på Viskastrandsgymnasiet, Karin Ahlstedt; enhetschef på biblioteken i Malmö, Inga Andersson; rektor på Lars Kaggskolan i Kalmar och Tony Melander; bibliotekarie på Vadstena bibliotek.

Gruppen bedömer varje år vilka skolbibliotek som får utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. De har också bland annat arbetat fram DIK:s definition av vad ett skolbibliotek är och vilka kompetenskriterier som en skolbibliotekarie bör uppfylla, jobbat för att skolbibliotekarier ska räknas som pedagogisk personal i Skolverkets statistik och bevakat hur fördelningen av regeringens satsning på skolbiblioteken i budgeten 2016 fallit ut.

Expertgruppen för arbetstidsförkortning

Gruppen ska på uppdrag av kongressen 2018 förbereda ett underlag till nästa kongress 2021 om möjligheten till arbetstidsförkortning i DIK:s olika yrken och branscher. Gruppens arbete pågår under hösten 2019 och våren 2020. Deltagare i gruppen:

  • Anna Sundström, vd och delägare på kommunikationsbyrån Södra tornet, Uppsala

  • Benjamin Grahn Danielson, arkeolog, vd på arbetskooperativet Picea kulturarv, Hisings Backa

  • David Sjöqvist, affärsutvecklare hållbara samhällen på organisationen Miljöbron, Trollhättan

  • Eva-Lena Holmgren, antikvarie/ansvarig för bildarkiv och bilddigitalisering på Kalmar läns museum

  • Karolina Karjalainen, bibliotekarie på Karolinska Institutets universitetsbibliotek, Vällingby

Här kan du läsa mer om expertgruppens uppdrag!

Expertgrupper som har slutrapporterat sitt uppdrag

Expertgruppen för kultur, medier och nationell strategi

Expertgruppen för minnesinstitutionernas framtida kompetens 

Expertgruppen för mångfald 

Expertgruppen för forskningspolitik 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för arkeologer

Expertgrupp för digital arbetsmiljö

Expertgrupp för bibliotekariers framtida yrkeskompetens