8 mars är ingen dag för gratulationer – det är en dag för kamp

Lön hela dagen 2023 Nils&SebastianPhotography

2023 års internationella kvinnodag markerar slutet på en mångårig positiv trend. Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar. Det är ren skam, skriver DIK:s förbundsordförande Anna Troberg. Jämställdhet är bra för alla, därför ger vi oss inte förrän vi är ända in i mål.

I dag är det den Internationella kvinnodagen. Det är inte en dag att hurtigt ropa ”Grattis!” till alla kvinnor på. Det är en dag att särskilt uppmärksamma de orättvisor som drabbar kvinnor denna och alla årets 364 andra dagar. I år markerar dagen också slutet på en mångårig positiv trend.

I 15 år har lönegapet mellan kvinnor och män minskat i Sverige. I år är det slut med det. Trenden har inte bara avstannat. Den har vänt. Gapet har åter vidgats. Kvinnor tjänar nu i genomsnitt 9,9 procent mindre än män. Rent konkret betyder det att kvinnor jobbar gratis efter 16:12 varje dag, medan män får full lön fram till klockan 17:00.

Inte rimligt att kvinnor ska arbeta gratis 48 minuter om dagen

Att kvinnor år 2023 i Sverige fortfarande inte får lön hela dagen är en ren skam. Därför har DIK tillsammans med en rad andra fackförbund och organisationer nyligen lyft detta i en debattartikel i Aftonbladet. Utvecklingen får under inga omständigheter fortsätta bakåt.

Därför ställer vi i artikeln fyra konkreta krav:

  • Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader.

  • Öka tillsynen och skärp sanktionerna för arbetsgivare som ignorerar lagen.

  • Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraledigheten.

  • Heltidsarbete som norm, trygga anställningar och jämställd arbetsmiljö.

Löneläget måste jämnas ut mellan könen. I det arbetet måste dessutom särskild hänsyn tas till utrikes födda kvinnor som generellt drabbas extra hårt av skillnaderna. Det är inte rimligt att kvinnor ska arbeta gratis 48 minuter om dagen.

Jämställdhet är bra för alla – oavsett kön

Det är mer än lönen som skiljer män och kvinnor åt i yrkeslivet. Kvinnor löper också större risk att utsättas för hat, hot och trakasserier på jobbet. När DIK nyligen frågade våra offentliganställda medlemmar om deras arbetsmiljö, stack kvinnorna ut. I fritextsvaren staplades historier om kränkande behandling från besökare och allmänhet på varandra.

En kvinna som av någon anledning inte anses uppfylla en besökares krav kallas ”hora”, medan en man i samma situation snarare blir kritiserad för sin uppfattade bristande kompetens. Kvinnor blir också mer utsatta för sexualiserat språk och oönskad beröring.

Jämställdhet är bra för alla – oavsett kön. Ändå har vägen dit visat sig vara löjligt lång och komplicerad. Att alla ska ha samma förutsättningar hemma och på jobbet borde vara en självklarhet. Det borde vara så enkelt. DIK nöjer sig inte förrän vi nått ända in i mål.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK