Anna Troberg: Inflationen äter upp löneutvecklingen – men som medlem står du inte ensam

Anna Troberg, förbundsordförande

Trots god löneutveckling för DIK:s medlemmar äter den skenande inflationen upp hela ökningen. Det slår extra hårt mot de yrkesgrupper som fortfarande kämpar med låga lönenivåer. Men som fackligt ansluten står du aldrig ensam och DIK jobbar på flera nivåer för att dämpa de negativa effekterna.

Varje höst skickar DIK ut den årliga löneenkäten och som alla vet är det inte jättekul att fylla i enkäter. Men, det går fort och varje år steppar ni medlemmar mangrant upp och fyller i er aktuella löneinformation. Stort tack för det! Tack vare att ni tar er den tiden kan förbundet hela tiden följa och utvärdera hur era löner förändras och står sig gentemot andra yrkesgrupper. Det är också grunden för att systematisk kunna arbeta för högre löner – både centralt och lokalt.

Resultatet av årets löneenkät är både positivt och negativt. Positivt är att DIK:s medlemmar haft en hög löneutveckling på i genomsnitt 3,7 procent under 2022. Framför allt har löneutvecklingen för exempelvis kommunikatörer i offentlig sektor varit särskilt bra. Enkätsvaren avslöjar också att kvinnornas löner generellt ökat något mer än männen. Dessvärre kvarstår det dock en årslöneskillnad mellan könen på 15 180 kronor till männens favör.

Mest negativt är dock de effekter som det oroliga världsläget får på DIK:s medlemmars löner. Den skenande inflationen ligger på 8,4 procent. Det gör att de positiva effekterna av den i grunden goda löneutvecklingen helt uteblir. I realiteten äter inflationen med råge upp löneökningarna och resultatet blir en reallönesänkning på i genomsnitt 4,7 procent. Det är hårda bud, speciellt för de yrkesgrupper som trots gedigen akademisk utbildning fortfarande kämpar med alldeles för låga lönenivåer.

Världsläget är det svårt att som enskilt förbund – eller ens som samlad fackföreningsrörelse eller enskilt land – göra något åt, men förbundet kan ändå göra mycket för att dämpa effekterna av det för våra medlemmar.

  • Avtal och processer: DIK förhandlar inom förbundets olika avtalsområden och ser till att de lokalfackliga företrädarna kommer in tidigt i löneprocesserna.

  • Lönestatistik: DIK ger dig i samarbete med Saco lönesök bra koll på vad andra med liknande uppgifter och ansvar tjänar där just du bor.

  • Lönecoachning: DIK ger alla medlemmar tillgång till kostnadsfria samtal med förbundets lönecoacher.

  • Påverkansarbete: DIK har ett löpande och aktivt politiskt påverkansarbete för att öka resurserna till den sektor du arbetar inom, så att löneutrymmet på sikt kan öka.

DIK arbetar alltid med detta, men nu är det naturligtvis mer angeläget än någonsin. Som fackligt ansluten står du aldrig helt ensam. Det är utmanande tider, men vi står starka tillsammans.

Anna Troberg, förbundsordförande, DIK