Anna Troberg: "Ni skänker hopp om något bättre"

annatroberg1920

Idag tillträder vår nya ordförande Anna Troberg. Läs hennes första hälsning till medlemmarna.

Det finns tillfällen då man bör vara klädsamt modest, men det kan vi inte kosta på oss nu. Alldeles för mycket står på spel. Låt mig därför vara extremt tydlig: DIK:s medlemmar spelar en helt oumbärlig roll för samhällets demokratiska välmående och utveckling. De som påstår något annat har fel.

Det är omåttligt populärt att kategoriskt påstå saker på lösa boliner, men jag är inte ett offer för den olyckliga trenden. Det finns gott fog för mitt påstående. En välmående demokrati består av människor med god kunskap om sig själva och sin omvärld, av människor som känner sin historia och sitt sammanhang och slutligen, av människor med god förmåga att kommunicera även med de som inte är exakt som de själva råkar vara. Ur detta växer sedan alla de praktiska funktioner som kännetecknar en demokrati. Om någon av delarna faller bort, så haltar demokratin snart betänkligt för oss alla.

Vi lever i en tid som mer än någonsin behöver kompetensen hos DIK:s medlemmar. Kultur och historia nedprioriteras trots att det finns starka krafter som vill förvanska båda för att stänga ute omvärlden. Kommunikation har reducerats till att handla om att överrösta andra. Kunskap baserad på gedigen forskning betraktas som något relativt man inte behöver förhålla sig till. Den nya digitaliserade världen skapar fantastiska möjligheter, men de ramar som skapas kring den är ofta mer stjälp än hjälp för de som arbetar med de praktiska delarna av digitaliseringen. DIK:s medlemmar representerar något annat. Ni skänker hopp om något bättre – en ljusare framtid.

En bibliotekarie som hjälper någon att söka kunskap motarbetar ignorans. En museipedagog som visar en skolklass en utställning skänker tillhörighet och sammanhang. En arkivarie som förvaltar våra gemensamma erfarenheter skapar möjligheter till vetenskapligt grundad eftertanke. En kommunikatör som formulerar budskap och förmedlar information anpassad till mottagaren sätter tonen i samtalet. En översättare eller tolk hjälper tankar och känslor att överbrygga avståndet från en person till en annan.

Dessa hjältedåd i vardagen borde premieras av både näringsliv och samhälle. Istället går de ofta obemärkta förbi när de stora besluten fattas. Insatserna belönas med ointresse och okunskap från politiska makthavare, ekonomiska neddragningar, taskiga anställningsförhållanden, höga studielån, låg yrkesstatus och ännu lägre lön. Det är bedrövligt och i längden samhällsfarligt. Därför kan jag inte tänka mig ett finare förtroende än att få stå sida vid sida med dig och alla andra vardagshjältar i DIK.

Jag vill att alla DIK-medlemmar ständigt ska bli påminda om att ni i ert fackförbund har en förkämpe som ser om era intressen, inte bara vid konflikter på arbetsplatsen eller vid arbetslöshet, utan löpande, långsiktigt och strategiskt. Ni ska slå upp tidningen på morgonen och se att ert fackförbund tagit strid för er både i aktuella förhandlingar och i den mer långsiktiga offentliga debatten om hur framtiden ska se ut i frågor som rör er och de områden ni verkar inom. Ni ska känna att er kompetens och arbete spelar stor roll både i det lilla och i det stora och att ni uppskattas och ges den yrkesstatus och de arbetsvillkor som ni så väl förtjänar.

Att förvalta demokratins välmående är ett stort och tungt ansvar att axla, men ingen behöver göra det själv. Vi gör det tillsammans, en dag i taget.

En DIK-medlem står aldrig ensam.

Anna Troberg
Förbundsordförande