Anna Troberg: “Nu är det dags för politiken att lyfta centrala kulturfrågor från långbänken”

Anna Troberg

DIK:s ordförande reflekterar över kulturpolitikens förutsättningar och efterlyser verklig politisk handling under valåret.

De senaste åren har regeringen beställt en rad större utredningar inom de områden där de yrkesgrupper DIK organiserar verkar. Varje ny utredningsbeställning har mötts med glädje. Sektorn steppar upp och bistår utredarna med sin samlade kompetens och erfarenhet. Förväntningarna är höga. Utredningen överlämnas till regeringen och någonstans där tycks luften pysa ur hela projektet.  

KB:s förslag till nationell biblioteksstrategi ”Demokratins skattkammare” överlämnades med pompa och ståt till regeringen i mars 2019. Remissrundan gjordes. Sedan dess har det varit tyst.  

Arkivutredningen ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” överlämnades i december 2019. Remissrundan gjordes. Sedan dess har det varit tyst. 

Skolbiblioteksutredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” överlämnades i januari 2021. Remissrundan gjordes. Sedan dess har det varit tyst. Eller, förlåt. Nästan tyst. Skolministern har tillstått att hon har något papper om den i sin handväska. Utöver det tystnad. 

Två saker slår en när man nu läser de här tre utredningarna, och de remissvar som skickats in. De första är remissinstansernas idogt upprepade vädjan om långsiktig och stärkt grundfinansiering av kultursektorn. Den andra är den i det närmaste totala bristen på politisk handling baserat på utredning och remissrunda. 

Ja, kultursektorn har fått en rad ekonomiska tillskott under pandemin och regeringen har – så klart – tillsatt ännu en utredning med tillhörande remissrunda. ”Från kris till kraft: Återstart för kulturen” kom i september 2021, så det finns fortfarande hopp om att den inte stoppas i frysen som sina föregångare.   

Pandemin må ha fördröjt det mesta, men nu är det dags för politiken att lyfta centrala kulturfrågor från långbänken och leverera skarpa politiska förslag. Det är valår. Den tid då de politiska förslagen alltid står som spön i backen. DIK vill se förslag som: 

  • ger kultursektorn långsiktig och stärkt finansiering. 

  • ger alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek. 

  • erkänner och resurssätter kulturens roll i Sveriges totalförsvar. 

Sist, men inte minst, så hade jag nyligen ett möte med kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Hon antydde att det faktiskt kommer att komma ett förslag till en nationell biblioteksstrategi ”i närtid”. Hon är inte den första kulturministern som lovat det, men låt oss ändå hoppas att strategin är på gång. Kultursektorn hör inte hemma på avbytarbänken. Den ska in på spelplanen där den hör hemma. 

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK