Anna Troberg: Nu tvingas regeringspartierna att visa sina kort i frågan om armlängds avstånd

anna-troberg-forbundsordforande fackforbundet-dik

"Opinons- och politiskt påverkansarbete är ett långsamt nötande som då och då skakar om utvecklingen ordentligt", skriver DIK:s förbundsordförande Anna Troberg. Ett öppet brev ledde till politiska möten som i slutändan kan göra stor skillnad. DIK fortsätter driva på i frågan om armlängds avstånd.

De senaste åren har DIK i en rad arbetsmiljörapporter kunnat konstatera att principen om en armlängds avstånd i alltför många fall inte respekteras och att det får allvarliga arbetsmiljökonsekvenser för de som arbetar inom kultursektorn. I rapporten ”Vi vet ju hur det blev i Sölvesborg” som kom strax före jul 2022 blottades också många medlemmars gnagande oro över att principen håller på att urholkas och vad det i så fall kommer att få för konsekvenser både för den egna arbetssituationen och för den fria kulturen. 

Den tråkiga nyheten är att denna oro är befogad. Det visar om inte annat den senaste tidens turbulens kring sagostunder och de utspel om politisk styrning av museets utbud som Länsmuseet Gävleborgs nye ordförande hann göra innan han raskt fick lämna posten. Även om hans sejour som ordförande för museet som tur är blev kort, så blev det en djupt uppslitande historia för personalen. Det blev också en viktig påminnelse om exakt hur viktigt det är att slå vakt om principen.  

Ett öppet brev ledde till möte med kulturministern

Den goda nyheten är att dessa händelser också mobiliserar ett allt starkare stöd för principen. Ett stöd som dessutom tvingat regeringspartierna att tydligt visa sina kort i frågan. Den 27 februari publicerade GP ett öppet brev till regeringspartiernas kulturpolitiska talespersoner. Brevet var signerat av DIK, Länsmuseernas samarbetsråd och Svensk biblioteksförening. Vårt krav var tydligt: stå upp för principen om en armlängds avstånd – på riktigt.

Det öppna brevet resulterade snabbt i ett möte med regeringspartiernas kulturpolitiska personerna – Robert Hannah (L), Kristina Axén Ohlin (M) och Roland Utbult (Kd). Det blev ett i många delar bra möte där DIK, Länsmuseernas samarbetsråd och Svensk biblioteksförening fick möjlighet att berätta om hur verkligheten ser ut för våra medlemmar runt om i landet när politiker tummar på principen om en armlängds avstånd. Mindre bra var att man inte riktigt bottnade i vikten av att som politisk företrädare alltid tydligt markera mot brott mot principen. 

Brevet resulterade också i en inbjudan till möte med kulturminister Parisa Liljestrand. Kulturministern hade så klart talat med sina kolleger och garderat sig med att tydligt stå upp för principen i en debattartikel i DN före mötet. Det gjorde dock mötet extra konstruktivt och gav det en tydlig riktning framåt. På mötet diskuterades bland annat DIK:s förslag att ge Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att utreda otillbörlig politisk påverkan på regional och kommunal nivå med fokus på bibliotek, museer och arkiv. Ett förslag som mottogs med stort intresse.  

Opinionsarbete är grunden för fackligt arbete

DIK kommer inom kort att träffa Mats Svegfors. Han utreder på regeringens uppdrag just nu kultursamverkansmodellen och har inom ramen för det arbetet lagt fram ett förslag om hur man skulle kunna stärka principen om en armlängds avstånd genom att ge kulturen en form av ansvarig utgivare. Det är ett intressant förslag, som skulle kunna vara en väg framåt. På Museernas vårmöte kommer DIK:s utredare Johanna Alm Dahlin att prata om armlängden tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråds generalsekreterare Ulf Dernervik. Missa inte det samtalet om du är där.  

Opinons- och politiskt påverkansarbete påminner om kontinentaldrift. Det är ett långsamt nötande som då och då skakar om utvecklingen ordentligt. Det är också grunden för vidare fackligt arbete. Lyckas man lobba fram höjda ekonomiska anslag till en sektor, så ökar man utrymmet att till exempel höja lönerna eller minska problem med underbemanning. Lyckas man lyfta upp ett problem, till exempel hoten mot principen om en armlängds avstånd, i den offentliga debatten är chansen större att de politiska förutsättningarna för att lösa problemet skapas.  

Så vad händer då nu? Kampen för en tryggad armlängds avstånd mellan politik och kultur rullar vidare. Vi har kommit en bit på vägen och DIK kommer att följa den i mål.  

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK