Anna Troberg: ”SAOB ska inte stå och falla med enskilda finansiärers välvilja”

saol fackforbundet-dik

DIK:s förbundsordförande Anna Troberg uppmanar den nya kulturministern att skjuta till de resurser som krävs för att bevara och vidareutveckla Svenska Akademiens ordbok.

Gustav III instiftade 1786 Svenska Akademien. En av de uppgifter som slogs fast i stadgarna var att Akademien skulle sammanställa en svensk ordbok och redan 1787 skred man till verket. Sedan dess har generation efter generation redaktörer med vissa avbrott idogt arbetat vidare. Det är en grannlaga uppgift att kartlägga och definiera ett helt språk. Faktiskt så grannlaga att man räknar med att ha klarat av bokstaven Ö först 2023, det vill säga 236 år efter att arbetet inleddes.

Dessvärre har Svenska Akademien nu meddelat att Svenska Akademiens ordboks (SAOB) framtid är osäker bortom 2023. Den finansiering som tidigare kommit från Post- och Inrikes Tidningar har upphört och Akademien letar nu efter andra finansiärer eftersom man själv inte anser sig kunna ta kostnaden. Hittills har ingen ny finansiär nappat och framtidsutsikten för ordboken är därför dyster.

Det skapar naturligtvis en högst befogad oro bland de som arbetar med ordboken, varav många DIK har förmånen att organisera fackligt. Det skapar också en oro hos bland annat språkforskare och historiker. Det borde faktiskt skapa en oro hos oss alla. Svenska Akademiens ordbok är inte bara ett viktigt stycke kulturarv, den är också en älskad och flitigt använd resurs som måste tas omhand för att inte bli inaktuell och irrelevant.

Språk lever och förändras. Det måste även ordböcker göra. Ords mening förskjuts, nya ord tillkommer. Detta måste reflekteras. Att ordboken nu närmar sig alfabetets sista bokstav innebär sannerligen inte att den är färdig. Efter bokstaven Ö väntar omfattande och löpande revideringar av föråldrade uppslagsord och tillägg av helt nya ord. En ordbok av det här slaget blir aldrig färdig. Den utvecklas i symbios med det språk den beskriver. Om inte resursbrist tar livet av den, vill säga.

Det är inte rimligt att det levande kulturarv som Svenska Akademiens ordbok utgör ska stå och falla beroende på något så flyktigt som enskilda finansiärers välvilja. Här måste staten gå in och ta ett övergripande ansvar. Den befintliga kulturbudgeten är som alltid redan hårt uppbokad. Men, en ny kulturminister med ambition att göra positiva avtryck för framtiden skulle med fördel kunna skjuta till de resurser som krävs för att bevara och vidareutveckla Svenska Akademiens ordbok. Det är betydligt klokare än att kasta över 200 års viktigt arbete på skräphögen.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK