Anna Troberg: "Svik inte våra barn och ungdomar"

Anna Troberg

I dag är det Källkritikens dag och ordförande Anna Troberg passar på att slå ett slag för skolbiblioteken. Politiker och skolledare måste ta sitt ansvar, källkritisk kompetens är i slutändan en fråga om nationell säkerhet.

”Har mitt barn tillgång till ett bemannat skolbibliotek?” är en fråga som alla föräldrar borde ställa sig. Om svaret är nej, så borde de ställa till ett jäkla liv tills svaret blir ett ja. Skälet är enkelt. I dag översköljs vi alla av falska nyheter och desinformation. Avsändarna är främmande makter, inhemska organisationer och enskilda som förhåller sig elastiskt till sanningen när det främjar de egna målen. Det bästa sättet att inte gå vilse i deras dimridåer är att från tidig ålder stå väl rustad med kunskap om hur man söker information och granskar fakta och källor. Lösningen är bemannade skolbibliotek som är väl integrerade i den pedagogiska verksamheten.

Ungdomar agerar mer källkritiskt än äldre, men trots det brister deras källkritiska kompetens betänkligt. I Nordicom Review konstaterade forskare nyligen att tonåringar tror sig ha god förmåga att faktagranska. Samtidigt kan 88 procent av dem inte skilja nyheter från reklam i en vanlig dagstidning. Det vore naturligtvis lätt att slentrianmässigt hävda att ungdomen inte håller måttet. Men, när en så stor del av ungdomarna i Sverige står värnlösa inför ett av samtidens största hot, är felet inte deras. Ansvaret vilar på de politiska makthavare och skolledare som inte ens gett dem tillräckligt goda förutsättningar att känna igen vanlig reklam och än mindre värja sig från politiska propaganda.

Att ha tillräcklig källkritisk kompetens är dessutom inte bara en fråga om att skydda sig själv från de som vill förvilla och förvränga. Det är till syvende och sist också en fråga om nationell säkerhet. Det är i ljuset av detta som den nationella biblioteksstrategin lyfter fram biblioteken som en naturlig del av totalförsvaret. De har helt rätt och grunden för allmän folklig motståndskraft mot desinformation måste byggas redan i barndomen.

I dag ska alla elever i Sverige enligt lag ha tillgång till ett skolbibliotek. Det har inte alla. Bara knappt hälften har tillgång till ett bemannat skolbibliotek och än färre till ett skolbibliotek bemannat med en bibliotekarie. Det duger inte. Det måste få konsekvenser att strunta i skollagen. Dessutom måste lagen förtydligas så att alla skolbibliotek bemannas med utbildade bibliotekarier och deras kompetens integreras i den pedagogiska verksamheten. Men, lagändringar är inte nog. För att kunna bemanna skolbiblioteken måste det utbildas betydligt fler bibliotekarier – närmare bestämt dubbelt så många varje år. Dessutom måste skolbibliotekens centrala funktion reflekteras i de ekonomiska medel som anslås.

Med politikernas och skolledarnas goda minne lämnar i dag årskull efter årskull skolan utan de viktiga nyckelkompetenser som krävs för att tryggt kunna navigera i det moderna samhället. Genom att rusta skolbiblioteken rustar vi också den nya generationen för dagens utmaningar. Att låta bli är inte bara ett svek mot våra barn och ungdomar. Det är en aktiv inbjudan till de som vill skada vårt land.

Anna Troberg, förbundsordförande