Anna Troberg: Under den tidvis stökiga ytan pågår det ständigt ett gediget politiskt hantverk i demokratins tjänst

anna-troberg-forbundsordforande fackforbundet-dik

Trots DIK:s partipolitiska obundenhet har förbundet en viktig uppgift i årets valrörelse, konstaterar DIK:s förbundsordförande Anna Troberg.

Valrörelsen 2022 är inne på slutspurten. Valfläsket haglar och politiker över hela brädet tänjer då och då mer än lovligt på sanningen för att vinna poäng på motståndarnas bekostnad. Politik är inte alltid ett vackert skådespel och ibland är det svårt att inte misströsta. Men, under den tidvis stökiga ytan pågår det ständigt ett gediget politiskt hantverk i demokratins tjänst. 

DIK är ett partipolitiskt obundet fackförbund, men vi arbetar kontinuerligt med en rad politiska sakfrågor och bedriver politiskt påverkansarbete för att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för förbundets medlemmar och de sektorer de verkar inom. Inför höstens val lägger vi i det arbetet extra krut på dessa frågor: 

  • en armlängds avstånd och långsiktig och stärkt finansiering till kultursektorn.  

  • ge alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek.  

  • erkänn och resurssätt kulturens roll i Sveriges totalförsvar.  

Klåfingriga politiker måste börja lita på kompetensen hos de som arbetar med kultur. De måste ge dem reella möjligheter att tryggt få utföra sitt arbete med bra lön och villkor. Alla barn- och ungdomar måste få möjlighet att växa och förkovra sig i ett bemannat skolbibliotek. När nästa kris kommer, ska kultursektorn inte plötsligt tas för given utan vara väl förbered och ha goda möjligheter att axla samhällets förväntningar och behov. 

I ett globalt perspektiv är demokratin mycket allvarligt hotad. Friheten i världen har minskat sexton år i rad. Utvecklingen är starkt negativ. I dag lever mindre än tio procent av världens befolkning i fullvärdiga demokratier. Vi har turen att leva i en av dem. Det är en ynnest som förpliktigar. Demokrati är inte något som händer av sig själv. Den behöver ditt och mitt aktiva deltagande. 

DIK är – som sagt – ett partipolitiskt obundet fackförbund. Förbundet uppmanar ingen att rösta på det ena eller andra partiet. Men, självklart uppmanar vi våra medlemmar att aktivt söka information, ställa frågor, granska svaren, fatta ett eget väl informerat beslut och därefter gå och avlägga sin röst. Gör det du med!