Anställda tvingas flytta om myndighet omlokaliseras – så tycker DIK om AD-domen

f8708542

I en dom gällande Fastighetsmäklarinspektionen klargjorde arbetsdomstolen att de anställda måste flytta med myndigheten till Karlstad – eller säga upp sig. DIK är kritiska till beslutet.

Arbetsdomstolen har i en dom kommit fram till att myndighetsanställda måste flytta med om regeringen beslutar att flytta myndigheten till en annan ort. Den som inte vill eller kan det måste säga upp sig själv, och får då kortare uppsägningstid, sämre a-kassa och sämre omställningsmöjligheter än vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det aktuella ärendet gällde Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad och drevs av Jusek och ST. Initialt var även DIK med i processen, men eftersom vår drabbade medlem fick annat jobb och sade upp sig själv, föll vår medverkan.

Det är beklagligt att Arbetsdomstolen kom fram till den slutsats man gjort. Det kommer orsaka problem både för arbetstagare och arbetsgivare på det statliga området. Med den nya våg av omlokaliseringar som nu pågår riskerar sektorn att bli mindre attraktiv, när de som söker statlig anställning vet att de nu är skyldiga att flytta med, vart i landet det än gäller.

Domen kommer orsaka problem både för arbetstagare och arbetsgivare inom statlig sektor.

DIK anser att Arbetsdomstolen för ett motsägelsefullt resonemang i domen, och lutar sig för mycket mot historiska omständigheter som inte är relevanta idag. AD hade chansen att anpassa det statliga området till ett mer modernt arbetsliv men tog inte den möjligheten. Förlorare är alla i sektorn.

Idag saknas det i många fall konkreta anställningsavtal för anställda inom staten. Om förutsättningarna för anställningen skulle förändras (till exempel genom en flytt till annan ort) finns det då inget avtal för den anställda att luta sig mot. Därför driver Saco-S (Saco-förbundens förhandlingssamarbete för statlig sektor) frågan om att anställningsavtal alltid ska finnas mellan arbetstagare och arbetsgivare, precis som i andra sektorer. Att överenskommelsen om vad som gäller i anställningen har varit otydlig är ett skäl till att det här fallet blev aktuellt.

DIK kommer som en följd av domen att rekommendera medlemmar som söker statlig anställning att begära ett skriftligt anställningsavtal där den aktuella anställningsorten står utskriven. Då kan en flytt längre bort än pendlingsavstånd inte kräva egen uppsägning. Myndigheter som vägrar gå med på ett sådant krav kommer få svårt att attrahera kompetenta medarbetare.