Arbetslösheten återhämtar sig efter pandemin

Arblöshetsrapport

Arbetslösheten har under 2021 återhämtat sig från pandemins första år – både bland DIK-medlemmar och i samhället i stort, men de som är långtidsarbetslösa har det fortsatt tufft.

I början av 2020 bröt coronapandemin ut med snabbt stigande arbetslöshet som följd. Bland DIK:s medlemmar ökade arbetslösheten med knappt en procentenhet under första halvan av 2020 för att därefter sjunka något och i slutet av året landa på 3,3 procent.

Under 2021 har arbetslösheten fortsatt att sjunka och i december låg den på ungefär samma nivå som innan pandemin – 2,4 procent. 

Även i samhället i stort har arbetslösheten återhämtat sig och enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer den att fortsätta minska under de kommande åren. Samtidigt biter sig långtidsarbetslösheten fast och många som stod långt från arbetsmarknaden redan innan pandemin har fått det ännu tuffare. 

Läs rapporten i sin helhet.

Ladda ner

Arbetslösheten bland unga återgår till låga nivåer

Under 2021 har arbetslösheten minskat bland samtliga åldersgrupper. Störst skillnad är det inom gruppen unga, där arbetslösheten sjunkit från 5,1 procent år 2020 till 1,8 procent under 2021. Därmed ligger nivån även något lägre än innan pandemin, då den befann sig på 2,5 procent.

Stor andel anslutna till a-kassan

Majoriteten av DIK:s medlemmar är med i a-kassan och har därmed, tillsammans med DIK:s inkomstförsäkring, ett starkt skydd vid arbetslöshet. På arbetsmarknaden i stort är drygt 70 procent med i en a-kassa, vilket placerar DIK:s medlemmar och deras 94,2 procent i toppen.

Långtidsarbetslösheten har fått större fäste

De utmaningar som fanns innan pandemin finns fortfarande och de som var långtidsarbetslösa innan dess har i många fall fått det ännu tuffare.

Utrikes födda, personer med låg utbildning och personer med nedsatt arbetsförmåga är överrepresenterade bland de som står långt från arbetsmarknaden. Bland personer med högre utbildning är långtidsarbetslösheten bland äldre också relativt hög. Några förklaringar är ändrade kompetenskrav i arbetslivet, bristfälliga omställningsåtgärder och åldersdiskriminering.

Det här vill DIK

För att förbättra stödet vid arbetslöshet, och motverka långtidsarbetslöshet, vill DIK se satsningar på bättre strukturer för stöd, omställning och kompetensutveckling i hela landet, inte en förhastad nedmontering av Arbetsförmedlingen. 

Vi vill även se en permanent höjning av a-kassan och en indexering av taket så att det följer inflation och löneutveckling. Dessutom måste studerandevillkoret återinföras, så att studenter inte hamnar i kläm.

Sist, men inte minst, måste trygghetssystem och inkomstförsäkring anpassas så att även det växande antalet egenföretagare och kombinatörer får ett adekvat skydd vid arbetslöshet. 

Så får du stöd

DIK stöttar medlemmar som blivit uppsagda eller varslade om uppsägning. Kontakta oss om du behöver råd eller stöd.

För den som riskerar eller har drabbats av uppsägning är också omställningsorganisationerna viktiga. De bidrar med förebyggande kompetensutveckling och stöd till den som behöver nytt arbete. För DIK:s medlemmar finns Trygghetsråden TRS och TRR i privat sektor och Omställningsfonden i offentlig sektor.