Arbetsmarknadens parter presenterar motförslag till Stridsåtgärdsutredningen

5 juni presenterade arbetsmarknadens parter ett förslag som föreslås ersätta det förslag som Stridsåtgärdsutredningen ska presentera senare i juni.

Det är oerhört viktigt att arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar för att undvika en lagstiftning som riskerar att rubba hela balansen på arbetsmarknaden. Att parterna har kommit överens innebär en möjlighet så att den politiska styrningen av arbetsmarknaden inte ökar. Vi vet idag inte hur det förslag som utredningen jobbar med ser ut, men det som läckt från utredningen visar en betydande inskränkning av strejkrätten på ett sätt som kan förhindra Saco-förbunden att teckna avtal för sina medlemmar. I ljuset av det är det lämnade förslaget en facklig framgång. De inskränkningar i möjligheten att varsla om konflikt som förslaget innebär ser vi som av begränsad betydelse på de områden där DIK:s medlemmar verkar. Och vad som händer är att det som idag räknas som god sed på arbetsmarknaden skrivs ner i lag.

DIK har under hela den tid som Stridsåtgärdsutredningen pågått ställt sig bakom Saco då vi är övertygade om att enda sättet att få den bästa tänkbara lösning för såväl DIK:s som övriga Saco-förbunds medlemmar, liksom för arbetstagare över hela arbetsmarknaden, är att vi jobbar tillsammans i denna fråga och visar en enad facklig front. Vi har här allt att vinna på att arbeta tillsammans med såväl Saco som LO och TCO.

DIK:s ordförande Anna Troberg har tidigare uttalat sig om förslagen.