Bibliotek och museum stängs – DIK kommenterar de nya restriktionerna

stangda-bibliotek-corona-fackforbundet-dik

Fredagen den 18 december kom regeringen och Folkhälsomyndigheten (FoHM) med nya skärpta coronarestriktioner. För att undvika att människor samlas så ska ett antal verksamheter som bedrivs av staten, kommuner och regioner, stängas ner fram till 24 januari. Det gäller bland annat bibliotek och museum.

Situationen med en ökad smittspridning och en överbelastad sjukvård går inte att blunda för. Nästan hälften av DIK:s medlemmar är verksamma inom bibliotek eller kultursektorn och vi hoppas att de nu kan få en trygg, frisk jul.

Är du medlem i DIK och har frågor om trygghet på jobbet, dina villkor, korttidspermittering eller något annat? Kolla in vårt frågeforum – där kan du också ställa dina egna frågor till våra experter.

Läs mer

Samtidigt behöver vi också blicka framåt. Att stänga ner bibliotek, museum och andra kulturverksamheter kan vara en tillfällig åtgärd för att minska smitta – men det får aldrig bli en långsiktig lösning. Ingen vet hur framtiden kommer se ut gällande nya pandemier eller andra typer av kriser och därför behöver Sverige ha en långsiktig plan för hur kulturverksamheter kan fortsätta att vara tillgängliga för medborgarna, även i kristider. Människor behöver kultur för att må bra, men också för att kunna tillgodogöra sig information, förstå samhället och för att vi tillsammans ska kunna upprätthålla en levande demokrati. Att framtidssäkra kulturen borde alltså ligga i politikens intresse – men det kräver en höjd prioritering och långsiktiga investeringar.

Hela arbetsmarknaden har påverkats hårt av coronapandemin, men många verksamheter är så pass digitaliserade och uppkopplade att stora delar av arbetslivet har kunnat fortsätta att fungera relativt bra. I regeringens digitaliseringsstrategi säger man att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Det ska givetvis inkludera även bibliotek, museum och andra kulturverksamheter. Inom ramen för digitaliseringsstrategin så behövs fler åtgärder och gemensamma investeringar, som gör att de anställda inom biblioteks- och kultursektorn får förutsättningar för att digitalisera kulturen på ett kvalitativt sätt.


Folkhälsomyndighetens webbplats kan du se alla gällande restriktioner.