Därför ska du vara med i facket

varmedifacket

Att vara medlem i ett fackförbund är en viktigare investering än många tror – oavsett om du bara vill känna en grundtrygghet i arbetslivet, få koll på dina rättigheter eller brinner för påverkansarbete och bra arbetsvillkor, är facket viktigt för dig.

Det är lätt att ta det som facket drivit igenom för givet. Men utan facket skulle vi kanske fortfarande jobba på lördagar, inte ha någon semester eller föräldralön.

Dessutom förändras arbetslivet ständigt, då är det viktigt att facket finns med och formar framtidens lösningar. 

Visst finns det alltid saker att förbättra när det kommer till det fackliga arbetet, men det är just därför det är viktigt att så många som möjligt är med. Ju fler medlemmar, desto starkare är vi och desto större förbättringar kan vi tillsammans uppnå.

Varför ska jag bli medlem i DIK?

Det finns många anledningar till att bli medlem i facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Är du osäker på vad vi kan göra för just dig på just din arbetsplats är du välkommen att höra av dig till oss, så kan vi prata om din situation och dina funderingar.

Det finns dock några generella anledningar till varför medlemskapet kan vara viktigt för dig.

Du vill känna dig trygg i arbetslivet

Vissa frågar sig varför man ska vara med i facket om man inte har problem på arbetsplatsen. Men ett fackligt medlemskap fungerar precis som vilken annan försäkring som helst – du tecknar till exempel inte en hemförsäkring för att du tror att något ska hända, du tecknar försäkring för att vara trygg om något händer. Det är den tryggheten du får genom ett medlemskap.

Som medlem har du oss helt enkelt alltid vid din sida och kan få rådgivning och stöd i såväl små som stora frågor. Vi hjälper dig om du får problem och vi hjälper dig för att problemen inte ska uppstå. Vi ger dig stöd i omvälvande förändringar men också stöd för att uppnå önskad förändring.  

Du vill påverka på arbetsplatsen

Om du vill påverka din och andras situation på jobbet är det fackliga medlemskapet ett mycket viktigt verktyg. Med DIK i ryggen kan du på olika sätt aktivt förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren, samt påverka beslut på din arbetsplats. Det gör du genom att bli lokalfacklig på din arbetsplats.

Du vill visa solidaritet med branschkollegor

Ditt medlemskap blir, förutom de individuella fördelarna, även en solidarisk handling – du bidrar till att facket kan stötta de som just nu har det lite tuffare, för att de i sin tur ska kunna bidra när det är du som behöver stöd.  

Du vill påverka professionsfrågorna

DIK bevakar och driver också professionsfrågor. Det gör vi bland annat genom att ha dialog med politiker, skriva remissvar på utredningar och genom att alltid bevaka yrkesfrågor i förhandlingar med arbetsgivaren.

Du brinner för rättvisa, jämlikhet och positiv samhällsutveckling

Tack vare fackligt arbete har vi kommit långt i samhällsutvecklingen, men fortfarande finns det mycket facken behöver försvara och påverka; många har påfrestande arbetsvillkor och låga löner, kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, personer med utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden och så vidare. Här är DIK ett mycket aktivt förbund i att påverka politiken i rätt riktning.

Bara genom ditt medlemskap är du med och ger kraft och tyngd i det påverkansarbete som redan finns, samtidigt som du kan påverka internt vilka frågor du vill att DIK ska driva.

Bättre villkor med kollektivavtal

Fack och arbetsgivare förhandlar fram kollektivavtal. Ju fler medlemmar facken har desto lättare är det att få gehör för sina krav i de samtalen. I slutändan gör det skillnad för dig och dina arbetsvillkor.

Det finns de som tror att kollektivavtal på arbetsplatsen inte gör någon skillnad. Det är inte sant. Även om din arbetsgivare är schyst och villkoren just nu är bra, kan situationen snabbt förändras om villkoren inte finns reglerade i ett kollektivavtal.

Utan kollektivavtal är du endast garanterad det som står i lagen. Med kollektivavtal är du, utöver lagen, garanterad följande:

 • Tjänstepension 

 • Längre uppsägningstid när arbetsgivaren vill säga upp 

 • Årlig lönerevision  

 • Föräldralön 

 • Sjuklön 

 • Möjlighet till ekonomisk ersättning vid arbetsskada och dödsfall 

 • Ofta längre semester 

 • Andra ledighetsförmåner 

 • Regler om övertidsersättning, restid och obekväm arbetstid  

 • Extra ersättning vid arbetslöshet via inkomstförsäkringen

 • Möjlighet till medbestämmande via facket (MBL) 

Läs mer om fördelarna med kollektivavtal här.

Räkna ut din månadskostnad och bli medlem idag!

Bli medlem