Därför skärper DIK kraven för Skolbibliotek i världsklass

Höjda krav_skolbibliotek i världsklass
Skärpta krav för att få utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2021.

Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass har delats ut av DIK sedan 2013 och har blivit en kvalitetsstämpel för landets skolbibliotek. I år har DIK uppdaterat kriterierna – med en förhoppning om att det ska stärka arbetet med att sätta utvecklingen av moderna skolbibliotek på den skolpolitiska kartan.

Tanken bakom utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass är att premiera och lyfta fram de skolbiblioteksverksamheter som ligger i framkant och kan inspirera andra. Genom att uppmärksamma skolbibliotekens viktiga funktion i det pedagogiska arbetet på skolorna, hoppas DIK även att stärka skolbibliotekens position ytterligare. I skolbiblioteksutredningen som lämnades till regeringen i början på januari såg DIK hur flera åtgärder som man arbetat med i flera år nu börjar få genomslag i svensk skolpolitik.

Skicka in din nominering till Skolbibliotek i världsklass senast den 26 februari.

Läs mer och nominera här

En populär och viktig kvalitetsstämpel

– 2020 kom det in över 100 ansökningar. Det är jätteroligt, men det kräver också mer specifika urvalskriterier för att premiera verksamheter som är särskilt framstående, säger Åsa Lundholm, som är utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna kommun och jurymedlem för Skolbibliotek i världsklass.

I år uppdaterar DIK därför kriterierna för Skolbibliotek i världsklass, för att säkerställa att att de skolbiblioteksverksamheter som får utmärkelsen utgör en del av skolans pedagogiska verksamhet och att de ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. Ytterligare en anledning till uppdateringen är att skolans styrdokument har förändrats sedan riktlinjerna först togs fram.

– Vi har även förändringar i skollag och läroplan att vänta inom de närmsta åren. Dessutom har det skett omfattande metod- och verksamhetsutveckling på många skolbibliotek som vi behöver matcha i kriterierna, säger jurykollegan Sofia Malmberg, samordnare för skolbibliotek i Järfälla kommun.

Ansök senast 26 februari

De nya kriterierna innebär att kraven för att få utmärkelsen är högre än tidigare och många som ansökt om Skolbibliotek i världsklass tidigare kanske funderar på vad det betyder för den egna verksamheten. Åsa och Sofia berättar att juryn i första hand ser till helheten och premierar skolbibliotek som har en i huvudsak välfungerande verksamhet.

– Men alla skolor har förbättringsområden och om man kan definiera vad man behöver utveckla samt resonera kring åtgärder kan man fortfarande tilldelas utmärkelsen och ska absolut söka, berättar Åsa.

Här hittar du mer information och alla kriterier för Skolbibliotek i världsklass.

Läs mer