”Det bidrar till att jag mår bra på jobbet”

elin-segerstedt-skyddsombud fackforbundet-dik

Den 26 oktober är det skyddsombudens dag – en dag för att lyfta den viktiga roll som skyddsombuden har för att skapa en bra arbetsmiljö sina arbetsplatser. Elin Segerstedt är språkkonsult, skyddsombud och medlem i DIK.

Vem är du?
– Jag är examinerad språkkonsult i svenska och jobbar på ett företag som heter Språkkonsulterna Prodicta.

Vad gör en språkkonsult? 
– Vi bearbetar texter så att de blir begripliga och når fram till de läsare som de är avsedda för. Det innebär att vi skriver och språkgranskar texter, främst inom offentlig verksamhet (myndigheter, kommuner med mera) så att invånare lättare kan förstå och ta till sig offentlig kommunikation. Vi utbildar också andra skribenter i att skriva klarspråk. 

Hur är en bra dag på jobbet för dig?
– Mina bästa dagar innehåller variation. Jag kan till exempel börja dagen med att handleda en grupp skribenter på en myndighet i rapportskrivande, sedan språkgranskar jag en webbutbildning för en intresseorganisation och avslutar med ett planeringsmöte med ett företag som vill ta fram språkliga riktlinjer.

Varför blev du skyddsombud? 
– En av mina drivkrafter i livet är att arbeta för en mer hållbar värld – på så många områden som möjligt. Jag sysslar ju med inkluderande kommunikation med ett demokratiskt hållbart syfte och med arbetsmiljöfrågor för ett hållbart arbetsliv. När jag fick frågan om att bli skyddsombud såg jag möjligheten att få lära mig massa nya grejer, men också att få stärka samarbete och relationer med mina chefer och kollegor på jobbet. Och för mig bidrar det i sig till att jag mår bra på jobbet.

Vilka är de viktigaste arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats? 
– Att förebygga stress och ergonomiska besvär. Stressen kan uppstå när ett uppdrag har otydliga ramar eller när för många uppdrag samlas vid samma tidpunkt. Det ergonomiska handlar såklart om för många timmar i fel arbetsställning framför datorn.

Vad har du för tips till någon som funderar på att engagera sig fackligt?
– Jag rekommenderar alla att vara skyddsombud under någon period av yrkeslivet. Arbetsmiljöfrågor är en så grundläggande del av yrkeslivet och att engagera sig ger kunskap, kraft och mer inflytande att påverka! Kontakta ditt fackförbund och kolla vad de har för material och utbildningar.

Vill du bli skyddsombud? Skriv ett mejl till lokalfacklig@dik.se!

Mejla oss