Det lokalfackliga arbetet gav ovärdeligt resultat

nytt-kollektivavtal fackforbundet DIK

Mycket av det jobb som lokalfackliga gör är osynligt för omgivningen. Men en förtroendevald som tar på sig uppdraget gör faktiskt ofta stor skillnad. Så var fallet när Sandra fick en chef som inte fungerade i sin roll.

”Jag vill å det varmaste lyfta fram och framhålla en facklig representant som i ordets rätta bemärkelse gjort en heroisk insats för min arbetsplats och mig personligen också för den delen. En person som tagit sitt fackliga engagemang på största allvar och på det mest professionella och välvilliga sätt stöttat mig och mina kollegor när vi behövde det som mest. Den personen är Mattias Brundell, DIK:s fackliga representant på min arbetsplats.”

Så skriver medlemmen Sandra i ett mejl till DIK:s kansli.

Ohållbar situation med chefen

Bakgrunden till fallet var en svår situationen där samarbetet mellan chef och medarbetare inte fungerade. Flera anställda hade redan slutat på arbetsplatsen och varit öppna med att chefen var ett problem. Men initialt gjorde arbetsgivaren ingenting åt saken. Så nästa person slutade. Och nästa. De som inte slutade tyckte inte längre att det var roligt att gå till jobbet.

-  Våra kollegor som slutade tog med sig massor av kunskap och erfarenhet när de gick och vi hade svårt att över huvud taget kunna uppfylla våra grundläggande uppdrag, säger Sandra.

Mattias Brundell blir väldigt glad när han får höra om brevet.

-   Jag försöker alltid göra mitt bästa och agera "medlemmens advokat" eftersom de det gäller ofta befinner sig i en väldigt utsatt situation, säger han. Då är det viktigt att både hålla kontakt, agera moraliskt stöd och efter bästa förmåga ta tillvara deras intresse i kontakterna med motparten. I det senare avseendet gäller det även att hålla huvudet kallt, förbereda sig väl och sedan argumentera på ett sätt som leder till lösningar som känns bra för den enskilde medlemmen.

Tvärfackligt samarbete

Mattias framhåller också det tvärfackliga arbetet som låg bakom att man lyckades göra något åt arbetsmiljön på avdelningen. För efter kontakter med både Saco-rådet på arbetsplatsen och med Vision så uppvaktade man arbetsgivaren gemensamt om situationen.

-  Efter det tog arbetsgivaren problemen på allvar och jag tycker att de efter vår framställan agerade bra.

-  Tack vare Mattias hjälp lyckades vi till slut vända den nedåtgående spiralen, säger Sandra, och idag har jag precis kommit tillbaka efter ett års ledighet till en arbetsplats som fått en ny, inlyssnande chef och där vi sakta men säkert börjat bygga upp verksamheten från grunden igen.

Intensiv tid som gav ovärdeligt resultat

För Mattias var det här ärendet på många sätt en intensiv tid som lokalfacklig.

-  Det är klart att när något sånt här händer äter det tid och engagemang, säger han. Man fortsätter att tänka på det även under helger och annan ledig tid.

Men så återkommer han till hur glad han blev när han fick höra om Sandras brev.

-   Det, om något, är ett kvitto på att mitt fackliga engagemang, spelat (och förhoppningsvis fortfarande spelar) roll.

Det är bara att hålla med.

Sedan det här hände har Sandra själv engagerat sig fackligt i DIK: ”Vid behov vill jag kunna bidra och hjälpa andra precis som Mattias hjälpte mig och mina kollegor.”

Dags att bli medlem? Klicka dig vidare här!

Bli medlem