DIK kommenterar förändringar i a-kassan

a-kassa-trygghet

Regeringen föreslår flera förändringar i a-kassan. DIK välkomnar att ersättningen i framtiden ska baseras på inkomst istället för arbetad tid. Samtidigt är DIK kritiska till att ersättningsnivåerna ska trappas ned i snabbare takt under arbetslösheten. Den som förlorar jobbet måste få en ersättning som det går att leva på och tillräcklig tid för att ställa om till ett nytt arbete som motsvarar personens utbildning.

Regeringen och Sd lämnar idag förslag till förändringar i a-kassan som bland annat innebär att ersättningen ska baseras på inkomst i stället för arbetad tid och att ersättningsnivåerna ska trappas av ju längre tid man är arbetslös. Tanken är att förändringarna ska antas i riksdagen i vår och införas hösten 2025.

Vad tycker DIK om förslaget att ersättningen i a-kassan i framtiden ska baseras på inkomst?

DIK är positiva till förslaget. Det ökar tydligheten i försäkringen och kommer förenkla för exempelvis a-kassorna men också för egenföretagare som inte alltid inkluderas i trygghetssystemen på ett likvärdigt sätt som anställda. Förslaget kommer också underlätta för de av DIK:s medlemmar som kombinerar olika former av anställningar.

Vad tycker DIK om förslaget om att ersättningsnivåerna ska trappas ned över tid?

DIK ser inget behov av ytterligare nedtrappningar i arbetslöshetsersättningen. Den som förlorar jobbet måste få en ersättning som det går att leva på och den trygghet och tid som behövs för att ställa om till ett nytt arbete som motsvarar personens utbildning. Ingen tjänar på att individer pressas ut i felmatchade jobb.

Vad behöver göras för att förbättra stödet till arbetslösa?

Istället för att trappa ned ersättningen behöver regeringen satsa på bättre strukturer för omställning, stöd och kompetensutveckling i hela landet. Det behövs bland annat ett bredare, mer flexibelt och mer relevant utbud av fortbildning inom DIK:s områden.

Det är också viktigt att det även i fortsättningen finns möjlighet att träffa en arbetsförmedlare och få mer personligt stöd än vad som kan erbjudas via digitala tjänster. Det är framför allt viktigt för personer som står långt från arbetsmarknaden eller har mindre kunskaper i svenska.

DIK vill också betona att ersättningsnivåerna i a-kassan över tid har halkat efter inkomstutvecklingen vilket innebär att ersättningen blivit orimligt låg utan en facklig inkomstförsäkring. DIK vill se en permanent höjning av arbetslöshetsersättningen och att taket ska indexeras så att det följer inflation och löneutveckling.

Mer om förslagen

Förslagen presenterades på en pressträff som regeringen höll den 14 februari 2024 och baseras på en tidigare statlig utredning: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37.