DIK:s ordförande i möte med kulturministern

Kulturministern

Den 23 mars träffades DIK ordförande Anna Troberg och kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Flera centrala frågor för DIK:s medlemmar lyftes och diskuterades.

Att lyfta upp medlemmars prioriterade frågor på den politiska dagordningen är viktigt för DIK. För DIK:s ordförande Anna Troberg är ministermöten ett kraftfullt verktyg i det arbetet:

– Påverkansarbetet är en central del i att förbättra förutsättningarna för DIK:s medlemmar. Därför är det viktigt att träffa och samtala med ministrarna inom de områden som medlemmarna verkar inom.

Vilka frågor lyftes i mötet med kulturministern?

– Vi lyfte framför allt tre centrala frågor: kultursektorns långsiktiga finansiering, armlängds avstånd och tydliggörandet av kulturens roll i totalförsvaret och krisberedskapen.

Att stärka kultursektorns finansiering är en väldigt grundläggande fråga för oss. Sektorn har varit underfinansierad under så lång tid nu och de tillfälliga insatserna som gjordes under pandemin räcker inte för att täcka upp långsiktigt. Där krävs långsiktig finansiering för att våra medlemmar inte ska riskera otrygga anställningar och bristande arbetsmiljö på olika sätt.

Frågan om armlängds avstånd är alltid en het potatis men särskilt nu när det är valår. Det måste undersökas ordentligt nu hur det egentligen ser ut. Det behövs en ny stor kulturutredning för det. Senast det undersöktes (2009) var till exempel inte museum och bibliotek med.

Tydliggörandet av kulturens roll i totalförsvar och krisberedskap har satts på sin spets under pandemin och under det pågående fruktansvärda kriget i Ukraina. Förväntningarna på kultursektorn under kris är ofta höga. Men under pandemin blev det tydligt att möjligheterna att uppfylla förväntningarna inte finns, på grund av underfinansiering. Det är dags att ta tag i det.

Hur tyckte du att mötet landade?

– Det var ett bra samtal men det är fortfarande mycket som är otydligt kring var regeringen är påväg.

– En positiv nyhet var att regeringen kommer lägga fram förslag på en nationell biblioteksstrategi inom överskådlig framtid! Det har vi längtat efter. Kungliga bibliotekets förslag väckte stor uppmärksamhet när det kom, men sedan hände det ingenting från politiskt håll. Det ska bli intressant att följa detta nära. Vi hoppas på ett bra förslag.